ျမန္မာအေတြးအေခၚနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာႏုိင္မဲ့  ေဒါက္တာဆန္းထြန္း (ဒႆနိကေဗဒ ပါေမာက္ၡ) ဌာနမွဴး(ၿငိမ္း) ေရးသားထုတ္ေ၀တဲ့ A Principle Of Myanmar Philosophical Thought စာအုပ္ကို ႏို၀င္ဘာလ ၁၀ရက္က မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ဒႆနိကေဗဒဌာနမွာ မိတ္ဆက္ခဲ့ ပါတယ္။ A Principle Of Myanmar Philosophical Thought စာအုပ္ကို ေရးသားျပဳစုၿပီး ထုတ္ေ၀ရတာဟာ ျပည္တြင္းသာမကျပည္ပကပါျမန္မာ့အေတြးေခၚနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာႏုိင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီး သုေတသနစာတမ္းေတြကိုစုစည္းၿပီးထုတ္ေ၀တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
အခုေရးသားထုတ္ေ၀တဲ့စာအုပ္ကိုေတာ့ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ေရးသားထားတာျဖစ္ၿပီး အဓိက အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ဒႆနိကေဗဒဘာသာရပ္ကို ေလ့လာဆည္းပူးေနတဲ့ ဂုဏ္ထူးတန္းနဲ႔ မဟာတန္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ၊ျမန္မာ့အေတြးအေခၚနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ေလ့လာမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ၊ပညာရွင္ေတြအတြက ္အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဆရာႀကီးအေနနဲ႔ ျမန္မာ့အေတြးအေခၚနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စာတမ္းမ်ားစြာလည္း ျပဳစုထားၿပီး ဒီစာတမ္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္က ဂ်ပန္နိုင္ငံ ဆူမူတိုမိုေဖာင္ေဒးရွင္းကေန ေပးအပ္ခဲ့တဲ့ ဆုရခဲ့တယ္လို႔လဲသိရပါတယ္။ အီတလီႏိုင္ငံပါဗီးယား တကၠသိုလ္ကေန ျမန္မာအေတြးအေခၚနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးစာတမ္းျပဳစုဖို႔အတြက္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ကိုလာေရာက္ေလ့လာဆည္းပူးေနတဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကလည္းအခုထုတ္ေ၀တဲ့စာအုပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးအခုလိုေျပာပါတယ္။ 
 
ဒီစာအုပ္မွာအေတြးအေခၚနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးစာတမ္းျပဳစုထားတာေတြကိုစုေပါင္းထားတဲ့ အခန္းေပါင္း၄ခန္းပါ၀င္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ျမန္မာအေတြးေခၚနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေၾကာင္းအက်ိဳးတရားကိုအျခခံၿပီးျပဳစုေရးသားထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ စာအုပ္ကိုေတာ့ အုပ္ေရေပါင္း ၁၀၀၀ ထုတ္ေ၀ထားၿပီးတန္ဖိုးအေနနဲ႔ ၂၀၀၀က်ပ္ သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 
 
 

Related News