စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတက္ၠသိုလ္၀င္တန္းထူးခ်ြန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲကို ေအာက္တိုဘာ(၂၈)ရက္က စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက တကၠသိုလ္ ၀င္တန္းထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို ေဇယ်ာေမာင္မယ္ ပရဟိတအသင္း(စစ္ကိုင္း)က ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲျပဳလုပ္ေပးတာျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ေျမာက္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
အခုလိုဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲျပဳလုပ္တာဟာ ပညာေရးကို အားေပးတာျဖစ္ၿပီး ထူးခၽြန္တဲ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို ဂုဏ္ျပဳအားေပးတဲ့အေနနဲ႔ ရည္ရြယ္ၿပီးျပဳလုပ္ေပးတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းကို ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ၾကတဲ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး သင္ပညာေရးေက်ာင္းနဲ႔မ်က္မျမင္ပညာသင္ေက်ာင္းေတြမွ ၄ဘာသာဂုဏ္ထူးႏွင့္ အထက္ေအာင္ျမင္တဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၃၀ေက်ာ္ကို ဆုခ်ီးျမွင့္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ပရဟိတအသင္းအေနနဲ႔ေတာ့ ၂၀၁၅ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္တဲ့ေဒသေတြမွာကူညီတာေတြ၊ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ကူညီတာေတြျပဳလုပ္ လ်က္ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 
 
 

Related News