(၂၀၁၇)တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲကိုထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ၿပီး တကၠသိုလ္ဆက္တက္ဖို႔အတြက္ အခက္အခဲရိွတဲ႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ သတင္းစာဆရာၾကီးလူထုစိန္၀င္းရဲ႕ ပညာသင္ဆုကိုေလွ်ာက္ထားႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ဆရာၾကီးလူထုစိန္၀င္းရဲ႕ပညာသင္ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔ကို ဆရာၾကီးလူထုစိန္၀င္းရဲ႕ ကြယ္လြန္စဥ္ကတည္းက စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာျဖစ္ျပီးတကၠသိုလ္၀င္တန္းကိုထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ေအာင္ျမင္ျပီး တကၠသိုလ္ဆက္တက္ဖို႔အတြက္ခက္ခဲတဲ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကိုေရြးခ်ယ္ျပီး ပညာသင္ဆု ေပးအပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဆရာႀကီးလူထုစိန္၀င္းရဲ႕ ပညာသင္ဆုေပးအပ္ဖို႕ေရြးခ်ယ္ရာမွာေတာ့ပညာသင္ဆုရဖို႕အတြက္ေလွ်ာက္ထားတဲ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို လူထုစိန္၀င္းပညာသင္ဆု ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔က ေသခ်ာစီစစ္ေရြးခ်ယ္ျပီး ေပးအပ္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ပညာသင္ဆုအတြက္ တစ္နွစ္ကို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဦးေရ (၇၀)ကေန (၁၀၀)ၾကားလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႀကၿပီး ပညာသင္ဆုကို (၁၀)ေယာက္ေက်ာ္ခန္႔အပ္ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ဆရာၾကီးလူထုစိန္၀င္းရဲ႕ပညာသင္ဆုေလ်ာက္ထားလိုသူေတြအေနနဲ႔ ဆရာၾကီးလူထုစိန္၀င္းရဲ႕ ပညာသင္ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ကိုေလွ်ာက္လႊာတင္ရမွာျဖစ္ျပီး လူထုစိန္၀င္း Facebook page နဲ႔ ၃၉ လမ္း နဲ႔ကုန္သည္လမ္းေထာင့္မွာရွိတဲ့ ဆရာၾကီးလူထုစိန္၀င္း ရဲ႕ေနအိမ္မွာ ေလွ်ာက္လႊာေတြ ထုတ္ယူႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News