၂၀၁၆ -၂၀၁၇ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းကို ဇြန္လ(၁၇) ရက္မွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ စာစစ္ဌာနေတြမွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ ပါတယ္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲေအာင္စာရင္းေတြကို ဇြန္လ၁၇ရက္ နံနက္၆နာရီမွာ ထုတ္ျပန္ဖို႔ေၾကညာခဲ့ေပမယ့္ ေက်ာင္းသားမိဘေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ေတြဟာ ဇြန္လ ၁၆ရက္ ညအခ်ိန္ကတည္းက အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြေရွ႕မွာ လာေရာက္ ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ၾကၿပီး စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းကိုေတာ့ ဇြန္လ၁၇ရက္ မနက္အေစာပိုင္း ကတည္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အ.ထ.က(၆)ဗိုလ္တစ္ေထာင္မွာေတာ့ ယခင္ႏွစ္ေတြကထက္ စာေမးပြဲေအာင္ခ်က္ ျမႇင့္တက္လာ ေပမယ့္ ဂုဏ္ထူးထြက္တဲ့ အေရအတြက္ကေတာ့ ယခင္ႏွစ္ကနည္းတူ ထြက္ရွိခဲ့တယ္လုိ႔ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ တက္ၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲကို မတ္လ၈ရက္မွ မတ္လ(၁၇) ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ရာ စာေမးပြဲ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုသူ (၇)သိန္းေက်ာ္ရိွၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ အေနနဲ႔ စာစစ္ဌာနေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ထားရိွခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News