ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ဂ်ာမနီနိင္ငံႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းျပီး အစိုးရစက္မႈလက္မႈ သိပ္ၸံအင္းစိန္ေက်ာင္းကို အႀကီးစား မြမ္းမံျပင္ဆင္ျပီး နည္းပညာနဲ႔ သက္ေမြးပညာသင္တန္းမ်ား ဖြင္႔လွစ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ ဇြန္လ(၁၅)ရက္က ျပဳလုပ္တဲ႔ အစိုးရ စက္မႈလက္မႈသိပ္ၸံအင္းစိန္ေက်ာင္း အဆင္႔ျမႇင့္တင္ျခင္း ျမန္မာ-ဂ်ာမနီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖြင္႔ပြဲအခမ္းအနားမွ သိရပါတယ္။အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပ္ၸံအင္းစိန္ေက်ာင္းကိုပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႕႔ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းျပီး အဆင္႔ျမင္႔တင္မႈျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ကာ  ဒီေက်ာင္းမွာ ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သက္ေမြးပညာရပ္ေတြ သင္ႀကားေပးျခင္းျဖင္႔ လုပ္ငန္းခြင္နဲ႕ ကိုက္ညီတဲ႔ လူငယ္ေတြ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ဖို႔အျပင္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားေတြ ေမြးထုတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဖြံျဖိဳးတိုးတက္လာဖို႔တုိ႔အတြက္ရည္ရြယ္ ဖြင္႔လွစ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

အစိုးရစက္မႈလက္မႈ သိပ္ၸံအင္းစိန္ေက်ာင္းကို ေငြက်ပ္(၂)ဘီလီယံေက်ာ္ အကုန္အက်ခံ ျပင္ဆင္သြားမွာျဖစ္ျပီး ဒီေက်ာင္းမွာနည္းပညာနဲ႔ သက္ေမြးပညာရပ္ေတြျဖစ္တဲ႔ ျမိဳ႕ျပ အင္ဂ်င္နီယာသင္တန္း၊ စက္မူအင္ဂ်င္နီယာသင္တန္း၊ အီလက္ထေရာနစ္ အင္ဂ်င္နီယာ သင္တန္း၊ လွ်ပ္စစ္ဆက္သြယ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာသင္တန္းနဲ႔ information & technology သင္တန္းေတြကို ဖြင္႔လွစ္ သင္ႀကားေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ကေတာ႔ သင္တန္းတစ္ခုကို အေယာက္(၄၀)လက္ခံသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အဲဒီလို နည္းပညာနဲ႔သက္ေမြးပညာေတြ သင္ႀကားႏိုင္ဖို႔အစိုးရစက္မႈလက္မႈ သိပ္ၸံအင္းစိန္ ေက်ာင္းကို အဆင္႔ျမွင္႔တင္ရာမွာေတာ႔ ကုမၸဏီသုးံခုကတင္ဒါတင္သြင္းထားျပီး အခုလကုန္ပိုင္းမွာ အႀကီးစားျပင္ဆင္မႈေတြ စတင္ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အစိုးရစက္မႈ လက္မႈသိပ္ၸံ အင္းစိန္ေက်ာင္း ကို ၁၈၈၅ ခုႏွစ္က စတင္ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ျပီး ၂၀၀၀ခုႏွစ္မွာ သင္တန္းဖြင္႔လွစ္ျခင္းကို ရပ္နားထားရာက အခုအစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ျပန္လည္ဖြင္႔လွစ္ဖို႔ စီစဥ္ခဲ႔တာလည္းျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News