ျပည္တြင္းရဲ႕ စေတာ႔ေစ်းကြက္မွာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြပါ ပါ၀င္အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေတာ႔မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ႔ ရန္ကုန္စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းမွာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ရွယ္ယာေရာင္း၀ယ္ခြင့္ စတင္ခြင္႔ျပဳလိုက္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရက ဇူလိုင္(၁၂)ရက္မွာ ခြင္႔ျပဳလိုက္တာျဖစ္ျပီး အေရာင္းအ၀ယ္စတင္ႏိုင္မယ္႔ရက္ကို ရန္ကုန္စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းဘက္က ေၾကညာေပးမွာျဖစ္ကာ လိုအပ္တဲ့ အျပီးသတ္ ျပင္ဆင္မႈေတြအတြက္ (၃)လအတြင္း စတင္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေနျပီလို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီဥပေဒသစ္အရ ျမန္မာကုမၸဏီေတြမွာ ႏိုင္ငံျခားသားရွယ္ယာ(၃၅)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပါ၀င္ခြင္႔ျပဳထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းမွာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြအေနနဲ႔ အဆိုပါပမာဏအထိ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး ကုမၸဏီေတြဘက္က ဘယ္ေလာက္အထိ ထုတ္ေရာင္းမလည္းဆိုတာကို စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းကို ၾကိဳတင္တင္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းမွာ ပထမဆံုးရွယ္ယာ အေရာင္းအ၀ယ္စတင္တဲ့ ၂၀၁၆ မတ္လ(၂၅)ရက္ကေန အခုႏွစ္ မတ္လ(၂၅)ရက္အထိ သံုးႏွစ္အတြင္း က်ပ္(၁၁၇)ဘီလီယံေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ရွယ္ယာအေရအတြက္(၁၀)သန္းေက်ာ္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ရက္မွာ FMI အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက ပထမဆံုးစာရင္း၀င္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ရွယ္ယာ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာ FMI၊ သီလ၀ါအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ(MTSH)၊  ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ (MCB)၊ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ (FPB)နဲ႕ TMH တယ္လီကြန္းအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေတြက စာရင္း၀င္ကုမၸဏီေတြအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News