မူဆယ္နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ တရုတ္ျပည္ကို နယ္စပ္ပုိ႔ေဆာင္မႈနဲ႔ ပို႔ေဆာင္ခြင့္မရရွိေတာ့တာေၾကာင့္ ဆန္ၾကမ္းေစ်းေတြ အနိမ့္ဆံုးေစ်းအထိ ေရာက္ရွိခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ဆန္ၾကမ္းေစ်းေတြဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ထက္ တစ္အိတ္ကို ေငြက်ပ္ (၂၅၀၀)၊(၃၀၀၀) ၀န္းက်င္ေစ်းက်လာခဲ့ၿပီး ဆန္ကြဲ ေစ်းကေတာ့ တစ္အိတ္ကို က်ပ္(၄၅၀၀) အထိ ေစ်းက်သြားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ဆန္သား (၇၀)ရာခိုင္ႏႈန္းပါတဲ့ ဆန္တစ္အိတ္ကို ေငြက်ပ္ (၁၇၀၀၀) ၊ဆန္သား (၈၅)ရာခုိင္ႏႈန္းပါတဲ့ ဆန္တစ္အိတ္ကို ေငြက်ပ္ (၁၈၂၀၀)၊ဆန္သား (၅၅)၊(၆၀)ရာခိုင္ႏႈန္းပါတဲ့ ဆန္တစ္အိတ္ကို ေငြက်ပ္ (၁၆၃၀၀) ရွိၿပီး ဆန္ကြဲက ေတာ့ ေငြက်ပ္ (၁၃၇၀၀) မွ (၁၄၇၀၀)ထိေပါက္ ေစ်းရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္ ျပည္ပပို႔ေဆာင္မႈတစ္မ်ိဳးသာရွိတာေၾကာင့္ ေရေငြ႕မပါတဲ့ အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ ဆန္ေတြကိုသာ ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။  ၀ယ္ယူၿပီးရင္ေတာ့ တန္းျမင့္ဆန္အျဖစ္ေရာက္ရွိေအာင္ အေရာင္တင္တာ၊ အရည္အေသြးျမင့္တာေတြကို လုပ္ေဆာင္ၿပီးမွ သာတင္ပို႔ရတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဆန္က နယ္စံုကထြက္ေနၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ ဆန္အ၀င္မ်ားေပမယ့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းတစ္ခုတည္းကသာ ပို႔ေဆာင္ေနရတာေၾကာင့္ ဆန္ေစ်းေတြဆက္တိုက္ ေစ်းက်လာတာလို႔သိရပါတယ္။စပါးေစ်းအေနနဲ႔လည္း စပါးအေျခာက္တင္း (၁၀၀)ကို ေငြက်ပ္ (၄၄၀၀၀၀)မွ (၄၅၀၀၀၀)ထိေပါက္ေစ်းရွိၿပီး စပါးအစိုတင္း (၁၀၀)ကိုေငြက်ပ္ (၄၀၀၀၀၀)၀န္းက်င္သာရွိၿပီး အေျခခံေစ်းႏႈန္းေအာက္ကိုေရာက္ရွိေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News