ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ပန္းတေနာ္ငါးေမြးျမဴေရးဇုန္မွာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြသာမက ဝန္ထမ္းေတြ၊ အရင္းအႏွီးထည့္လိုသူေတြ ကိုယ္တုိင္ လာမယ့္ ဇြန္လမွာအစုရွယ္ယာဝင္ႏုိင္တယ္လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဖိတ္ေခၚထားပါတယ္။ ပန္းတေနာ္ငါးေမြးျမဴေရးဇုန္ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဒီဇုန္ထဲမွာ ငါးတန္ေတြကို ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ျပီး  တရုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို တင္ပို႔ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ စီမံကိန္းနယ္ေျမမွာ ငါးကန္တစ္ရာတူးထားျပီး ငါးကန္တစ္ကန္ကို အစုရွယ္ယာတစ္ခုစီ ေခၚယူမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီငါးေမြးျမဴေရးဇုန္ကိုလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က Global Earth ဆိုတဲ့ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေထာင္ကာ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ျပီး ဒီစီမံကိန္းမွာလုပ္ငန္းရွင္ေတြထက္ အေသးစားလုပ္ငန္းလုပ္လိုသူေတြ၊ ဝန္ထမ္းျပည္သူေတြကို ဦးစားေပး အစုရွယ္ယာ ေခၚယူမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီလုပ္ငန္းကို ေသခ်ာေလ့လာျပီးမွ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္လို႔ ျပည္သူေတြနဲ႔ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ျပီး ရွယ္ယာထည့္ဝင္ႏုိင္တယ္လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ အၾကီးတန္း ဒုတိယဥကၠ႒က ေျပာပါတယ္။အစုရွယ္ယာတစ္ခုကို က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္နဲ႔ အစုတစ္ရာေခၚယူမွာျဖစ္ျပီး ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို ျပည္သူအမ်ားစိတ္ဝင္စားလာေအာင္ အေသးစား၊အလတ္စားလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြကို ဦးစားေပးေခၚယူသြားမွာပါ။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူေတြအေနနဲ႔ က်ပ္သိန္း (၅၀)ပဲတတ္ႏိုင္ရင္လည္း က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ျပည့္ေအာင္လူစုျပီး အစုရွယ္ယာတစ္ခုဝယ္ကာ ငါးေမြးျမဴေရးကန္တစ္ကန္ကို ဦးစီးေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီငါးေမြးကန္မွာေတာ့ငါးတန္ကို Global Earth အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီကခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းေတြအတိုင္းေမြးျမဴရမွာျဖစ္ျပီး လိုအပ္တဲ့ငါးသားေပါက္၊အစာေတြအတြက္  အေသးစား၊အလတ္စားလုပ္ငန္း (SME) ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးမယ္လို႔သိရပါတယ္။ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕နယ္က ေျမဧကကိုးရာေပၚမွာေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတဲ့ ငါးေမြးျမဴေရးဇုန္ကိုလာမယ့္ႏွစ္အတြင္းအျပီးသတ္မွာျဖစ္ျပီး ငါးကန္တစ္ရာစတင္ေမြးျမဴမွာျဖစ္ပါတယ္။ အစုရွယ္ယာကိုလည္း တစ္ရာေခၚထားျပီး လာမယ့္ႏွစ္ ဇြန္လမွာ အျမတ္ျပန္ရမယ္လို႔သိရပါတယ္။ အျမတ္ကေတာ့ မိမိထည့္ဝင္ထားတဲ့ အစုရွယ္ယာတန္ဖိုးရဲ႕ (၁၅) ရာခိုင္ႏႈန္းကိုခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News