ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စံခ်ိန္စံညႊန္း အာမခံခ်က္သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ဖို႔လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္၀င္းက ေျပာပါတယ္။ျပည္တြင္း၊ျပည္ပက တစ္ခ်ိဳ႕ေက်ာက္မ်က္ရတနာေစ်းကြက္ေတြမွာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အရည္အေသြးနိမ့္တဲ့ပစၥည္းေတြကို နည္းပညာနဲ႔မြမ္းမံလုပ္ေဆာင္ကာ အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရာင္းခ်တာ၊ အတုေတြကို နည္းပညာနဲ႔ မြမ္းမံလုပ္ေဆာင္ေရာင္းခ်တာေတြရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ၀ယ္လက္ေတြက ေက်ာက္မ်က္ရတနာပစၥည္းေတြအေပၚ၀ယ္ယူဖို႔အတြက္ မ၀ံ့မရဲျဖစ္ေနၾကတာေတြေတြ႔ရၿပီး သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ စံခ်ိန္စံညႊန္းအာမခံခ်က္ေတြကို လိုခ်င္ၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာကို ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ ထိုးေဖာက္ဖို႔ ၊ ၀ယ္လက္ေတြအေနနဲ႔ လည္း ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ၀ယ္ယူႏိုင္ဖို႔ အတြက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းအာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ေအာင္ စံခ်ိန္စံညႊန္းဥပေဒမွာ ထပ္မံထည့္သြင္းဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္၀င္းေျပာပါတယ္။ ဒီလိုတရား၀င္အာမခံခ်က္ေပးနိုင္ၿပီဆိုရင္ ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ရာမွာလည္း လြယ္ကူလာမွာျဖစ္သလို ေစ်းကြက္အသစ္ေတြလည္းရႏိုင္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။  ဒါ့ျပင္ေက်ာက္ၾကမ္းေတြကို အေခ်ာထည္လုပ္ႏိုင္သမွ် အကုန္လုပ္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံျခားကိုတင္ပို႔ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ျပည္တြင္းကကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔အေခ်ာထည္ေတြကို တတ္စြမ္းသမွ်အကုန္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မွာျဖစ္သလိုအေခ်ာထည္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြလာေရာက္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံႏိုင္ၿပီး  ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းေတြပိုမိုပြင့္လန္းလာႏိုင္တယ္လို႔လည္းဆိုပါတယ္။

ဒီလိုလုပ္ေဆာင္လိုက္ရင္ ျပည္သူေတြလည္း အေတြ႔အႀကဳံရမွာျဖစ္သလို  ေစ်းကြက္သစ္ေတြလည္း ရရွိလာမွာျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္၀င္းေျပာပါတယ္။ လက္ရွိျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေစ်းကြက္ နဲ႔ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းေတြကေန ႏိုင္ငံေတာ္က ရရွိေနတဲ့အခြန္ေတြကလည္း ႏွစ္စဥ္တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းလာေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။(၂၀၁၃-၂၀၁၄)ဘ႑ာႏွစ္မတိုင္ခင္ထိ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြကေန  တစ္ႏွစ္အခြန္ေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ(၁)ဘီလီယံနဲ႔အထက္ရရွိခဲ့ၿပီး အဲ့ဒီေနာက္ပိုင္းကေန ႏွစ္စဥ္တျဖည္းျဖည္း ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ အခြန္ရရွိမႈေတြလည္း က်ဆင္းလာခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ (၂၀၁၃-၂၀၁၄)ဘ႑ာႏွစ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၃၀၀)ေက်ာ္ေပးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး (၂၀၁၄-၂၀၁၅)ဘ႑ာႏွစ္က အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၂၀၀)ေက်ာ္၊(၂၀၁၅-၂၀၁၆) ဘ႑ာႏွစ္က အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း သန္း(၂၀၀)ေက်ာ္၊(၂၀၁၆-၂၀၁၇)ဘ႑ာႏွစ္က အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း (၁၉၀)ေက်ာ္ရွိခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News