မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားျမင့္တင္ဖုိ႔အတြက္ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပဲြကုိ ဒီဇင္ဘာလ (၂၆) ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ျမင္ျခင္းဟုိတယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုျပဳလုပ္တဲ့ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံဟုိတယ္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(မႏၱေလးဇုန္)က ဦးေဆာင္က်င္းပတာျဖစ္ၿပီး  အခုလို ေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္ရတာဟာ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားလုပ္ငန္းစနစ္တက်ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစဖုိ႔၊ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဟုိတယ္၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့စီမံခန္႔ခဲြြမႈေတြကုိ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အသုံးခ်ႏုိင္ကာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေစဖုိ႔ အတြက္ ျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဟုိတယ္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(မႏၱေလးဇုန္) ဥကၠ႒ ဦးမင္းႏုိင္က ေျပာပါတယ္။ အခုလို ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားျမွင့္တင္ေစဖုိ႔အတြက္ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပဲြကုိ Successfully Managing People at Workplace ေခါင္းစဥ္နဲ႔ေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခုလိုေဆြးေႏြးပဲြကုိ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ မန္ေနဂ်ာေတြနဲ႔ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းကုိစိတ္၀င္စားသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပဲြမွာ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈမွာ လုိအပ္တဲ့အေျခခံအခ်က္အလက္ေတြ၊ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္မွာအသုံးခ်မယ့္ နည္းစနစ္ေတြနဲ႔ အာဆီယံႏုိင္ငံေတြမွာ က်င့္သုံးေနတဲ့နည္းပညာေတြနဲ႔အညီ ဧည့္သည္ေတြကုိုိ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္မယ့္ နည္းစနစ္ေတြကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံဟုိတယ္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(မႏၱေလးဇုန္)ကုိ (၂၀၀၂) ခုႏွစ္က စတင္ဖဲြ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အခုလက္ရွိမွာလုိင္စင္ ၀င္ထားတဲ့ဟုိတယ္ (၂၃၀) ေက်ာ္ရွိၿပီး အသင္း၀င္ (၂၀၀) ၀န္းက်င္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News