ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ လယ္ယာက႑ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးမွာ အေရးပါတဲ႔ မ်ိဳးေစ့က႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးနဲ႔ ေတာင္သူေတြအတြက္ မ်ိဳးေစ့ေတြအေၾကာင္းပုိမုိသိရွိေစဖုိ႔အင္တာနက္၀က္ဆုိက္ဒ္တစ္ခုကုိ စုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီး ဌာနကလႊင့္တင္ေပးခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

မ်ိဳးေစ့ဆုိင္ရာ ၀က္ဆုိက္ဒ္ပထမဆုံးအၾကိမ္လႊင့္တင္ျခင္းအခမ္းအနားကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ Grand Amara Hotelမွာ ဒီဇင္ဘာလ(၁၁)ရက္ျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့လိုအင္တာနက္၀က္ဆုိက္ဒ္ကုိ  လႊင့္တင္ရတာဟာ ေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ မ်ိဳးေစ့ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြပုိမုိရရွိေစဖုိ႔ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔တာၿဖစ္ၿပီး ေတာင္သူေတြအျပင္ မ်ိဳးစ့ေတြကုိထုတ္လုပ္ေနတဲ႔ျပည္တြင္းျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အခ်က္အလက္ေတြကုိ သိရွိနုိင္ေစဖုိ႔အတြက္လည္း ပါ၀င္တယ္လို႔ စုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာရဲတင့္ထြန္းကေျပာပါတယ္။

ယခုလႊင့္တင္ခဲ႔တဲ႔ မ်ိဳးေစ့ဆုိင္ရာ ၀က္ဆုိက္ဒ္မွာ ကနဦးအေနနဲ႔ မ်ိဳးေစ့ဆုိင္ရာအမ်ိဳးသား ေကာ္မတီ ကခြင့္ျပဳထားတဲ႔ ျပည္တြင္းမွာထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေနတဲ႔ မ်ိဳးေစ့(၅၀၀) နီးပါးရဲ႕နာမည္ေတြနဲ႔မ်ိဳးေစ့အေၾကာင္း ေတြကုိ ေဖာ္ျပထား တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ တရား၀င္ထုတ္လုပ္ထားတဲ႔ မ်ိဳးေစ႔ ဟုတ္မဟုတ္စစ္ေဆးတာေတြလုပ္ေဆာင္နုိင္ဖုိ႔အတြက္လည္း အဆုိပါမ်ိဳးေစ့ေတြ ကုိထုတ္လုပ္ေနတဲ႔ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ အေၾကာင္း ေတြကုိလည္းတစ္ပါတည္း၀က္ဆိုဒ္မွာေဖာ္ျပထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္မ်ိဳးေစ့ေတြကုိ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေတြေလ်ွာက္ထားတဲ႔အခါနဲ႔ စမ္းသပ္စုိက္ပ်ိဳးဖုိ႔ ေလ်ာက္ထားတဲ႔အခါ လုပ္ေဆာင္ရမယ္အဆင့္ေတြကုိလည္းအလြယ္တကူသိရွိနုိင္ေစဖုိ႔ေဖာ္ျပေပးထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ အဆိုပါ၀က္ဆိုဒ္မွာသုံးလတစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္တဲ႔ မ်ိဳးေစ့ဆုိင္ရာအမ်ိဳးသား ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကေနရရွိလာတဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ၊ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈေတြကုိလည္းေဖာ္ျပေပးထားမယ္လုိ႔စုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာရဲတင့္ထြန္းကေျပာပါတယ္။အဆိုပါမိ်ဳးေစ့နဲ႔ပတ္သက္တဲ့၀က္ဆိုဒ္ကို www.myanmarseedportal.gov.mm ဆိုပီးရိုက္ႏိွပ္ရွာေဖြႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News