မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက စီးပြားေရး နဲ႔ ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းေတြကို ျပည္တြင္းျပည္ပက လုပ္ငန္းရွင္ေတြ သိရွိေစဖို႔အတြက္  Mandalay Business Forum 2018 ကို ႏိုဝင္ဘာလမွာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ ေအာက္တိုဘာလ၁၀ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ Mandalay Convention Center မွာျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက သိရပါ တယ္။ ဒီဖိုရမ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္းႀကီးဌာန၊ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ ႏွင့္ New Starlight Group Of Compai nes တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။

Mandalay Business Forum 2018 မွာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေတြ၊ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ခရီးသြားလာေရးဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကိုသိရွိနားလည္ေစဖို႔ အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္နဲ႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီကို အဆိုျပဳလႊာ၊ အတည္ျပဳလႊာေတြ ေလွ်ာက္ထားရာမွာ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကိုနားလည္လာေစဖို႔ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

Mandalay Business Forum 2018 မွာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးက ထြက္ကုန္ေတြကိုျပသမယ့္ျပခန္းေတြ၊ မၾကာခင္မွာအေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္စီမံကိန္းေတြအေၾကာင္းသတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ၿမိဳ႕သာစက္မႈဇုန္၊ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းအစီအစဥ္ေတြ ပါဝင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဖိုရမ္မွာ ျပည္တြင္းျပည္ပက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ စီးပြားေရးက႑အလိိုက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြရရွိႏိုင္မယ္လို သိရပါတယ္။။မႏၱေလးစီးပြားေရးဖိုရမ္ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၉ရက္မွာ မႏၱေလးၿမိဳ႕ Mandalay Convention Center(MCC) မွာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဖိုရမ္ကုိတက္ေရာက္လိုတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ www.mandalaybusinessforum.com မွာအခမဲ့ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ က်င္းပမယ့္ ဖိုရမ္မွာ ႏိုင္ငံတကာက ကုန္သည္ႀကီးအသင္းေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြက ျပည္ပဧည့္သည္ ၂၀၀ဦးနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက လုပ္ငန္းရွင္  ၅၀၀ တက္ေရာက္မယ္လို႕ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ 

 

 

 

Related News