ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕နယ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ စီမံမႈနဲ႕ ဧကတစ္ရာငါးေမြးျမဴေရးကန္စီမံကိန္းကို ယခုႏွစ္အတြင္း ေဖာ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဒုတိယဥကၠဌ ေဒၚတုိးနႏၵာတင္က ေျပာပါတယ္။ဒီစီမံကိန္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာနထံ တင္ျပထားျပီး ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီး၊ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕နယ္မွာ ငါးတန္ေတြကို ဧကတစ္ရာေမြးျမဴမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

စီမံကိန္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က က်ပ္ေငြဘီလီယံ ၂၀ ထည့္ဝင္ဖို႔လ်ာထားျပီး ရွယ္ယာပါဝင္လိုတဲ့  လုပ္ငန္းရွင္ဦးေရ ငါးဆယ္ဖိတ္ေခၚထားပါတယ္။ ရွယ္ယာထည့္ဝင္လိုတဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ ေအာက္တိုဘာလကုန္ကစတင္ျပီး တစ္ဦးလ်ွင္ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ ထည့္ဝင္ႏုိင္ေၾကာင္း ဒါမွမဟုတ္ ငါးေယာက္တစ္ဖြဲ႕ကို က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္နဲ႕ ရွယ္ယာဝင္ႏိုင္တယ္လို႕ ေဒၚတိုးနႏၵာတင္ကေျပာပါတယ္။

ဧကတစ္ရာ ငါးေမြးျမဴေရးကန္စီမံကိန္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ငါးသားေပါက္စခန္းက Pangasius hypophthalmus (ပန္ဂတ္ဆီးယပ္ ဟစ္ပိုသာမက္စ္)ငါးတန္ေတြကို ေမြးျမဴမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ ငါးတန္မ်ိဳးစိတ္က ေရာဂါဒဏ္ခံႏုိင္ရည္ရွိျပီး ေမြးျမဴေရးသက္တမ္းတိုတဲ့အျပင္ ျပည္ပတင္ပို႔ဖို႔ ေစ်းကြက္ရွိျပီးသား ငါးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။အဆိုပါ စီမံကိန္းအတြက္ အစိုးရဘက္ကလည္း က်ပ္ေငြ ၂၀ ဘီလီယံ ကူညီေပးမွာျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႕ စပ္တူလုပ္ကိုင္တဲ့ ပထမဆံုး ေမြးျမဴေရးက႑ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္လာမွာပါ။ 

 

 

 

Related News