ျမန္မာနိုင္ငံက  IT ပညာရပ္ကို ေလ့လာသင္ၾကားထားတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ကုုုမၸဏီမ်ားကအလုပ္ေခၚယူသြားမယ္လို႔ ေအာက္တိုဘာလ(၇)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕Gandama Ball Room မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ Japan IT System Development Companies Job Fair (2018) မွ သိရပါတယ္။ ခုိင္ကညာသြယ္က တင္ဆက္ ေပးသြားမွာပါ။Japan IT System Development Companies Job Fair (2018) မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက IT ပညာရပ္ကိုေလ့လာသင္ၾကားထားတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ကုုုမၸဏီ (၁၅)ခုက အလုပ္ေခၚယူသြားမွာျဖစ္ၿပီး လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားသူ (၁၀၀၀)ခန္႔ထိရွိခဲ့တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားသူေတြထဲမွ (၂၀၀)ခန္႔က္ို ေရြးခ်ယ္ေခၚယူသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေရြးခ်ယ္ခံရသူေတြကို ဂ်ပန္စကားကိုအခမဲ့သင္ၾကားေပးတာ၊ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲေတြေျဖဆုိဖို႔စီစဥ္ေပးတာ၊ IT သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ခြင့္ေပးတာ စတာေတြကို စီစဥ္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး လံုေလာက္တဲ့ ဂ်ပန္ဘာသာစကားအရည္အခ်င္းျပည့္၀ရင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိမွာျဖစ္ျပီး လက္ရွိလည္ပတ္ေနတဲ့ Project မ်ားႏွင့္တကြ အသစ္ထပ္မံလုပ္ေဆာင္မယ့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြမွာ ပါ၀င္ခြင့္ရရွိမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ေရြးခ်ယ္ခံရသူေတြကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကိုသြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ ေလယာဥ္လက္မွတ္၊ေနထိုင္စရာ အေဆာင္၊ခရီးစရိတ္နဲ႔ က်န္းမာေရး အာမခံခ်က္ေတြကို ကုမၸဏီက စီစဥ္ေပးသြားမွာလို႔သိရပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြအတြက္ အခုလို Job Fairကို (၇)ၾကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ က်င္းပတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News