ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ျပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၀၉-၂၀၁၀)ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၁၀ ဘီလီယံအထိရွိခဲ့ျပီး၊ (၂၀၁၅-၂၀၁၆)ဘ႑ာႏွစ္မွာေတာ့ ၂၇ ဘီလီယံအထိျမင့္တက္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။(၂၀၁၇-၂၀၁၈) ဘ႑ာႏွစ္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ကို တင္ပို႔ေနတဲ့ ပို႔ကုန္တန္ဖိုးနဲ႔ သြင္းကုန္ပမာဏက ျပီးခဲ့တဲ့ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ၃၃ ဘီလီယံအထိ ျမင့္တက္လာတာျဖစ္တယ္လို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနက သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆန္စပါး၊ ေျမပဲဆံ၊ ငါးမ်ိဳးစံု၊ အာလူး၊ ႏွမ္း စတဲ့ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္း၊ အထည္ခ်ဳပ္ ဆိုင္ရာ အ၀တ္အထည္ေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းမွထုတ္လုပ္တဲ့ အလွကုန္ပစၥည္းေတြကို ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ကို ႏွစ္စဥ္ တင္ပို႔ေနတာျဖစ္ျပီး၊ အမ်ားဆံုးတင္ပုိ႔ရတဲ့ ပို႔ကုန္ေတြကေတာ့ ဆန္စပါးနဲ႔ အထည္ခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ အ၀တ္အထည္ေတြျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခုလို ကုန္သြယ္မႈပိုမိုျမင့္တက္လာတာဟာ ကုန္သြယ္မႈေျဖေလ်ာ့လာတဲ့အေျခအေနေတြေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ယခင္ကတင္ပို႔ခြင့္ပိတ္ပင္ထားတဲ့ ႏွမ္းနီ၊ ႏွမ္းညိဳ၊ ႏွမ္းနက္၊ ၾကက္သြန္နီစတဲ့ စားေသာက္ကုန္ေတြ၊ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္ စတဲ့ေမြးျမဴေရးတိရစာၦန္ေတြအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တြင္းထြက္ပစၥည္းျဖစ္တဲ့ ေရႊ ကိုပါ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ကိုတင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့တာေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ျမင့္တက္လာတာျဖစ္တယ္လို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန ကသိရပါတယ္။

 

 

Related News