စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္မွာ သခြားေမႊး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈမ်ားျပားတာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရာင္းခ်မႈ က႑ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစဖို႔ စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို စက္တင္ဘာလ(၂၇)က ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕၊ အေနာ္ရထာခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ 
ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို သခြားေမႊးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစဖို႔ ဗဟုသုတနဲ႔ နည္းပညာ အေတြ႕အၾကဳံေတြကို မွ်ေဝေပးဖို႔အတြက္ ယာရာျမန္မာက ျပဳလုပ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။သခြားေမႊးကို ျပည္ပတင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာမွာ သီးႏွံေတြရဲ႕အထြက္ႏႈန္းနဲ႔ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေစဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္ေတြ လိုအပ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ သခြားေမႊး ေစ်းႏႈန္းကို အသီးရဲ႕အရည္အေသြးနဲ႔ သတ္မွတ္ တာေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားအေနနဲ႔ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ အသီးေတြ ရရွိဖို႔အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့နည္းပညာေတြ ရရွိေစဖို႔ ဒီ ေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳဳလုပ္ေပးတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္မွာ ဖရဲနဲ႔သခြားကို အဓိကစိုက္ပ်ိဳးၿပီး သခြားေမြး စိုက္ေတာင္သူ (၇၀၀၀)ဝန္းက်င္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ သခြားေမႊးစိုက္ပ်ိဳးရာမွာ အသီးေတြ အက္ကြဲတာ၊ ရိရြဲသြားတာ၊ အပြင့္ ေတြ ပုပ္တာနဲ႔ အတြင္းသားပြတာ စတဲ့ အခက္အခဲေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ 

သခြားေမႊးကို မႏၱေလး၊ စစ္ကိုင္းနဲ႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာ အဓိက စိုက္ပ်ိဳးၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမွ ထြက္ရွိတဲ့ သခြားေမႊးတန္ခ်ိန္ (၁၃၀၀၀၀)ေက်ာ္ကို ျပည္ပတင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News