ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းက ကုန္တင္ကုန္ခ်အလုပ္သမားေတြအတြက္ လူမႈဖူလုံေရးေထာက္ပ့ံေပးဖို႔ အပါအ၀င္  တရားမ၀င္လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ လုပ္သားေတြကိုလည္း တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္စည္းရုံးေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔က ေျပာၾကားပါတယ္။ဆိပ္ကမ္း၊ ဘူတာ၊ ကားဂိတ္၊ ေလဆိပ္စတဲ့ေနရာေတြနဲ႕ ေစ်းေတြမွာ ကုန္တင္ကုန္ခ်လုပ္ေဆာင္ဖို႕  အစိုးရက ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ တရား၀င္ကုန္တင္ကုန္ခ်လုပ္သားေတြအျဖစ္   အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ လက္ရွိ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ကုန္တင္ကုန္ခ်ေတြ အေနနဲ႕ လူမႈဖူလုံေရးေထာက္ပ့ံမႈမရွိတာ၊ တရားမ၀င္အလုပ္သမားျပသာနာနဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္အခက္အခဲေတြႀကံဳေတြ႕ေနရတယ္လို႕လည္းသိရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္   ကုန္တင္ကုန္ခ် အလုပ္သမားေတြကို  ႏိုင္ငံေတာ္ကပံပိုးေပးတဲ့ အစီအစဥ္နဲ႕ အလုပ္သမားေဆးရုံေတြမွာ ေဆးကုသမႈရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႕  နဲ႔ တရား၀င္အလုပ္သမားေတြနဲ႕ ျပည္သူလူထုကို ထိခိုက္ေစတဲ့ ဂမ္းဘား(ေခၚ)တရားမ၀င္အလုပ္သမားျပႆနာကို ထိန္းသိမ္းေပးဖို႕ ရွိ၊မရွိကို  တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးက ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။

ကုန္တင္ကုန္ခ်အလုပ္သမားေတြကို က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လူမႈဖူလုံေရး ေထာက္ပံ့မႈေတြရရွိဖို႕ အတြက္  လူမႈဖူလုံေရးအာမခံေၾကးကို အလုပ္ရွင္ကင္းလြတ္ေရးနဲ႕ အလုပ္သမားတစ္ဦး တစ္လ၀င္ေငြ(၂)ရာခိုင္နႈန္း ေပးသြင္းျပီး က်န္တာကို ႏိုင္ငံေတာ္က ပံ့ပိုးကူညီေပးဖို႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေပမယ့္ ဥပေဒမွာ မပါရွိေသးလို႕ အခုဥပေဒကုိျပင္ဆင္ေနတယ္လို႕ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာၾကားပါတယ္။ တရားမ၀င္ပ်ံက်ဂမ္းဘားလုပ္သားေတြကို တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ ျဖစ္ေအာင္နဲ႔ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲႏိုင္ဖို႕ ကြင္းဆင္းစည္းရုံးတာေတြလုပ္ေဆာင္ေနျပီး လက္ရွိ စာရင္းေကာက္ယူမႈေတြအရ  တရာမ၀င္ပ်ံက်ဂမ္းဘား လုပ္သားေပါင္း(၈၀၀)ေက်ာ္ကို တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္စည္းရုံးထားႏိုင္ၿပီလို႕လည္းသိရပါတယ္။

လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒအရ အလုပ္သမားတစ္ဦးအေနနဲ႔ တစ္လ အမွန္၀င္ေငြရဲ႕ (၂)ရာခိုင္ႏႈန္း နဲ႕  အလုပ္ရွင္က (၃)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စုစုေပါင္း(၅)ရာခိုင္နႈန္းကို လစဥ္အာမခံေၾကးေပးသြင္းေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္က လူမႈဖူလုံေရးအာမခံထားရွိလိုျခင္း ရွိမရွိကို အလုပ္သမားေတြရဲ႕သေဘာဆႏၵရယူခဲ့ရာ (၄၄)ၿမိဳ႕နယ္က  ကုန္တင္ကုန္ခ်အလုပ္သမားေပါင္း(၈၇၀၀)ေက်ာ္ရွိထဲမွ   အာမခံသြင္းခ်င္သူ(၂)ဦးသာရွိတယ္လို႕လည္းဆိုပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြအတြက္ အလုပ္ရွင္ပုံေသမရွိတာ၊ အလုပ္ရွင္ေတြထံမွာလဲ ေကာက္ခံဖို႕ခက္ခဲတဲ့အေျခအေနေတြေၾကာင့္  လူမႈဖူလုံေရးစနစ္နဲ႕ ထိခိုက္မႈအက်ဳိးခံစားခြင့္အာမခံ မွတ္ပုံတင္ထားရွိေရးတို႕ကို ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႕လည္းသိရပါတယ္။

 

 

Related News