လက္ရွိ လက္လီေရာင္းခ်တဲ့ေစ်းေတြမွာဆန္အေခ်ာေစ်း တစ္တင္းခြဲတစ္အိတ္ကိုေငြက်ပ္ (၆၀၀၀)ထိျမင့္တက္လာတယ္  အင္းစိန္ေစ်းရွိ လက္လီေရာင္းခ်ေနတဲ့ ဆန္ဆိုင္မ်ားထံကသိရပါတယ္။ လက္လီေရာင္းခ်တဲ့ေစ်းေတြမွာဆန္အေခ်ာေစ်းဟာတစ္တင္းခြဲတစ္အိတ္ကို(၆၀၀၀)ထိျမင့္တက္လာတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

ယခင္က်ားပ်ံ ဆန္အေခ်ာ တစ္တင္းခြဲတစ္အိတ္ကို (၄၇၀၀၀)က်ပ္မွ အခု(၅၃၀၀၀)က်ပ္၊ ေပၚဆန္း တစ္တင္းခြဲတစ္အိတ္(၄၆၀၀၀)က်ပ္မွ(၅၂၀၀၀)က်ပ္ထိ ျမင့္တက္လာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တစ္ပတ္အတြင္းဆန္ၾကမ္း ေစ်းေတြကလည္း တစ္တင္းခြဲတစ္အိတ္ကိုေငြက်ပ္(၁၀၀၀)ေက်ာ္ျမင့္တက္လာတယ္လို႔ အင္းစိန္ေစ်းက လက္လီေရာင္းခ်သူေတြကေျပာပါတယ္။

အခုလိုေစ်းတက္လာတာဟာလက္ကားေရာင္းတဲ့ကုန္စည္ဒိုင္မွာပါ ေစ်းတက္ေနတာျဖစ္ၿပီး ဆန္အ၀င္ နည္းလာတာေၾကာင့္လို႔ လက္လီေရာင္းခ်ေနသူေတြကေျပာပါတယ္။စားသံုးသူအိမ္ရွင္မေတြကေတာ့ဆန္ေစ်းတက္လာတာေၾကာင့္ယခင္ဆန္အိတ္လိုက္၀ယ္ေနရာမွ  အခုခြဲ၀ယ္ရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ခ်က္ျပဳတ္ရာမွာလည္းဆန္ေခ်ာနဲ႔ ဆန္ႀကမ္းကိုေရာၿပီးခ်က္ေနတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ လက္လီေရာင္းခ်တဲ့ေစ်းသည္ေတြက လက္ရွိမွာေတာ့ ဆန္ေစ်းျပန္က်ဖို႔မရွိေတာ့ဘဲ ဆန္အသစ္ေပၚခ်ိန္မွသာေစ်းျပန္က်ႏိုင္တယ္လို႔ လက္လီေရာင္းခ်ေနသူေတြကခန္႔မွန္းထားၾကပါတယ္။

ဆန္ေစ်းျမင့္တက္လာတာေၾကာင့္လက္လီေရာင္းသူေတြအေနနဲ႕အေရာင္းအ၀ယ္ ေအးေနတယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။ ၀ါးတန္းလမ္းဆန္ကုန္စည္ဒိုင္ရဲ႕ စက္တင္ဘာလ(၁၂)ရက္ဆန္ေစ်းႏႈန္းေတြအရ ဆန္ေခ်ာအမ်ိဳးအစား ေရႊဘိုဆန္တစ္အိတ္ကို ေငြက်ပ္(၆၃၀၀၀)၊ ေျမာင္းျမဆန္တစ္အိတ္ကို ေငြက်ပ္(၅၅၀၀၀)၀န္းက်င္၊ ဆန္ၾကမ္္းေစ်းကေတာ့ တစ္အိတ္ကိုေငြက်ပ္ (၂၇၀၀၀)၀န္းက်င္ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


            

Related News