ကုမၸဏီဥပေဒသစ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသားကုမၸဏီေတြမွာ ႏိုင္ငံျခားသားရွယ္ယာ(၃၅)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပါ၀င္ခြင္႔ျပဳလိုက္ေပမယ္႔ ဒီထဲက ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြကေတာ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မယ္႔ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ ရဲ႕ ရွယ္ယာထည့္ဝင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ယူရမယ္လို႕ သိရပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိကဘဏ္ (၂၄)ခု၀န္းက်င္ရွိေနျပီးဗဟုိဘဏ္ဟာ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြကို စီစစ္ထိန္း ေက်ာင္းတဲ႕ တာ၀န္ရွိ တာေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံျခားရွယ္ယာ ပါ၀င္မႈနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ဘဏ္ေတြအေနနဲ႕ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ခြင္႔ျပဳခ်က္လိုအပ္တာျဖစ္တယ္လို႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈႏွင္႔ ကုမၸဏီ မ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး ႒ာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးကေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ(၆)ရက္ေန႕က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ႕တဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒသစ္ဟာ လာမယ္႔ ၾသဂုတ္လ (၁)ရက္ေန႕မွာ စတင္ အသက္၀င္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဖက္မွာလည္း ရန္ကုန္စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းမွာရွိတဲ႕ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ဘဏ္ေတြအတြက္ကေတာ႔ ကုမၸဏီဥပေဒသစ္ စတင္ခ်ိန္မွာ အခက္အခဲမရွိေအာင္ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ (SECM) ထံ ကသိရ ပါတယ္။လက္ရွိေစတာ႔အိတ္ခ်ိန္းမွာေတာ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္၊ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ တို႕ရွိေနျပီး FMI ေအာက္ မွာလည္း ရိုးမဘဏ္ကလည္း ပါ၀င္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္ေန႕ ကုမၸဏီဥပေဒသစ္အသက္ဝင္ျပီးေနာက္ စာရင္း၀င္ဘဏ္ရွယ္ယာေတြ ေရာင္း၀ယ္ရာမွာ အဆင္ေျပေအာင္ DICA (ဒိုင္ကာ)၊ ဗဟိုဘဏ္တို႕နဲ႕ အခုလအတြင္း ညွိႏိႈင္းမွာျဖစ္ျပီး ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းဥေပဒနဲ႕ ဗဟိုဘဏ္ ရဲ႕Finicial Institution Law ႏွစ္ခုၾကား အဆင္ေျပႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မယ္လို႕ သိရပါ တယ္။ လက္ရွိက်င့္သံုးေနတဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒမွာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားရွယ္ယာ ပါ၀င္မႈ ၁ရာခိုင္ႏႈန္း အထက္ ရွိပါက ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီ အျဖစ္ သတ္မွတ္တာျဖစ္ပါတယ္။ကုမၸဏီဥပေဒေဟာင္းအရ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားတဲ႕ ကုမၸဏီေျခာက္ေသာင္း၀န္းက်င္ရွိေနျပီး ဥပေဒသစ္မွာ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို အြန္လိုင္းစနစ္က်င္႔သံုးမွာျဖစ္လို႕ ဒီကုမၸဏီ ေတြအေနနဲ႕ ေျခာက္လအတြင္း ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News