မိုးတြင္းကာလကို ေရာက္ရွိၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ အခ်ိဳ႕မွာေရႀကီးတာေတြ ျဖစ္ေပၚေနေပမယ့္ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္ကို ဝင္လာတဲ့ ႀကက္သြန္နီေဈးကြက္ မွာ ေဈးတက္လာျခင္း မရွိပဲ ပုံမွန္ေရာင္းခ်ေနရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

ေမလအစပိုင္းမွာေတာ့ ႀကက္သြန္နီ ဝင္ေရာက္တာ ပံုမွန္ရွိခဲ့ေပမယ့္ မိုးရာသီကာလေရာက္ရွိေနၿပီ  ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ရိတ္သိမ္းထားရွိ္ထားတဲ့ ႀကက္သြန္နီေတြပိုမိုဝင္ေရာက္လာေသာ္လည္း ေဈးႏႈန္း အတက္အက်မရွိပဲ ပံုမွန္အတိုင္း ေရာင္းရတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္သြန္နီိ၊ၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ စားဖိုေခ်ာင္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းမွ သိရပါတယ္။ 

ေရႀကီးတာေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့တာေႀကာင့္ ကုန္စည္တင္ပို႔မႈအေျခအေနသာ ေႏွးေကြးေနာက္က်ေနခဲ့ရၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ကေတာ့ပုံမွန္အတုိင္းရိွေနပါတယ္။ လက္ရိွမွာေတာ့ ႀကက္သြန္နီ ေဈးႏႈန္းကေတာ့ လက္ေခ်ာစကို (၅၂၅ )က်ပ္ လက္သန္႔လက္ႀကီးစကို (၆၀၀)က်ပ္နဲ႔ ရွယ္ႀကီးစကို  (၅၅၀) က်ပ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးေနရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

မိုးတြင္းကာလေရာက္တိုင္းအေရာင္းအ၀ယ္ေလ်ာ့က်ေလ့ရွိၿပီး ယခုႏွစ္မိုးတြင္းကာလကေတာ့ ပုံမွန္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္ကို အရင္ကၾကက္သြန္ကားအစီးေရ (၂၅)စီး၊ အစီး (၃၀)၀င္ေရာက္ေပမယ့္ ဇြန္လ (၄)ရက္မွာေတာ့ ၾကက္သြန္ကား (၄၇)စီး၀င္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

 

Related News