ယခုႏွစ္သရက္သီးတင္ပို႔ခ်ိန္မွာ ၁ႏွစ္ပတ္လံုး နည္းစနစ္တက်စုိက္ပ်ိဳးခဲ့တဲ့ သရက္ၿခံေတြ က သရက္သီးအထြက္ႏႈန္းနဲ႔ အရည္အေသြးေကာင္းၿပီး ေစ်းကြက္မွာေစ်းေကာင္းရႏိုင္တယ္လို႔သရက္စိုက္ ေတာင္သူေတြကေျပာပါတယ္။မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း သရက္ၿခံေတြမွာေမလဟာ စိန္တစ္လံုးသရက္သီး ရင့္မွည့္ခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ခူးဆြတ္တင္ပို႔ဖို႔ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသအတြင္းက သရက္စိုက္ေတာင္သူေတြကေတာ့  ၿခံထြက္သရက္သီးကို တရုတ္ျပည္ေစ်းကြက္ကိုအဓိကထား တင္ပို႔ၾကပါတယ္။ ယခုႏွစ္ တ႐ုတ္ျပည္ေစ်းကြက္မွာ သရက္သီး ၁၆ ကီလိုဂရမ္ တစ္ျခင္းကို ပ်မ္းမွ် တ႐ုတ္ေငြ ယြမ္ ၁၂၀ ျမန္မာေငြ ၂၄၀၀၀ က်ပ္၀န္းက်င္ ေရာင္းခ်ရတယ္လို႔သိရပါတယ္။

လက္ရွိသရက္ေစ်းႏွဳန္းက ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ေစ်း၀န္းက်င္ျဖစ္ေပမယ့္အရည္အေသြး ေကာင္းရရွိတဲ့ သရက္ေတာင္သူေတြမွာ ေစ်းေကာင္းပိုရႏိုင္တယ္လို႔ သရက္စိုက္ေတာင္သူအခ်ိဳ႕ကေမ်ွာ္လင့္ေနပါတယ္။ ယခုေနာက္ပိုင္း အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ သရက္သီးေတြကို ျပည္တြင္းမွာ ၀ယ္ယူစားသံုးမႈေတြလည္း မ်ားလာ တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာ့သရက္သီးကို လက္ရွိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ ႐ုရွား၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ စကၤာပူ၊ ဒူဘိုင္းစတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကို ေရာင္းခ် ေနတယ္ပါတယ္။ ျပည္ပေစ်းကြက္ေတြမွာ သရက္သီးကို အရည္အေသြးအေပၚ မူတည္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ ၀ယ္ယူၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ျပည္ပကိုတင္ပို႔ရာမွာေစ်းကြက္ မပ်က္ေအာင္ ေတာင္သူေတြက သရက္သီးအရည္အေသြးကိုထိန္းသိမ္းဖို႔လိုအပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ယခင္ႏွစ္ေတြက သရက္သီးစိုက္ေတာင္သူအခ်ိဳ႕မွာ သရက္သီးေစ်းကြက္ပ်က္တာေတ ြႀကံဳေတ႔ြခဲ့ရျပီး  ဒီလိုေစ်းကြက္မပ်က္ဖို႔ စိုက္ပ်ိဳးမႈေတြမွာနည္းပညာအသုးံျပဳ စိုက္ပ်ိဳးဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စုိက္ပ်ိဳးနည္းပညာေတြရႏိုင္ဖို႔ ေတာင္သူအသင္းအစုဖြဲ႕လည္းဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေနျပီး  ယခုႏွစ္မွာတာ့ သရက္စုိက္ပ်ိဳးရာမွာနည္းပညာေတြ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးခဲ႔ၾကတဲ့ ေတာင္သူေတြမွာ သရက္သီး အထြက္ႏွဳန္းနဲ႔အရည္အေသြးေကာင္းမြန္လာၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ခုႏွစ္္အတြင္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သရက္စိုက္ဧက မွာ ၂ေသာင္း ၄ ေထာင္ေက်ာ္ရွီၿပီး၊ တန္ခ်ိန္ ၆ေသာင္း၅ေထာင္ ေက်ာ္ထြက္ရွိဖို႔ခန္႔မွန္း ထားပါတယ္။ ဒီအထဲကမွ ျပည္ပကို တန္ခ်ိန္ ၂ ေသာင္းေက်ာ္တင္ပို႔ဖို႔ ခန္႔မွန္းထားတယ္လို႔(မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးသရက္သီးအစု အဖြဲ႕) စာရင္းေတြအရ သိရပါတယ္။

 

 

Related News