ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႕ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမွင့္တင္ႏိုင္ဖို႕ Yangon Investment Forum 2018 ကို လာမယ့္ေမလတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္သလို ျပည္ပကိုထြက္ျပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ဖိတ္ေခၚသြားဖို႕ရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ Yangon Investment Forum 2018 လာမယ့္ ေမလ(၉)ရက္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ဖို႔ တိုင္းအစိုးရ အေနနဲ႕ လက္ရွိ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႕ အဆင့္သင့္ျဖစ္ေနတဲ့ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ေျမေစ်း၊ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အေျခအေနစတာေတြ အပါအ၀င္ လုပ္ငန္း၊ ေနရာေတြကို လြယ္ကူစြာ ေလ့လာလို႕ရေအာင္  ေသးစိတ္ရွင္းျပတာေတြကို လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားပါတယ္။
 
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရနဲ႕လႊတ္ေတာ္တို႕က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈေတြနဲ႕ပတ္သက္လို႕  ဥပေဒေျဖေလွ်ာ့ ေပးခဲ့တာေတြဟာ  တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ ျပည္နယ္ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာဖို႕ ျဖစ္တယ္လို႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။“Yangon Investment Forum 2018”ဟာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရရဲ႕ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္ၿပီး  ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္း တစ္ခုအေနနဲ႕ ႏိုင္ငံတကာထိထြက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ေခၚယူသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႕လည္း ေျပာပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံဖို႕ လက္ရွိမွာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ထံ လာေရာက္စုံစမ္း၊ ေဆြးေႏြးသူေတြ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြလည္း ရွိတယ္လို႕ေျပာပါတယ္။(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္တြင္းမွာႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈပမာဏဟာ မတ္လ(၂၀)ရက္ထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၆.၁) ဘီလီယံရွိခဲ့ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္မီေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
 
ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ မတ္လ(၃၁) ရက္ထိစာရင္းဆိုရင္ေတာ့ ထပ္တိုးလာဖို႕ရွိၿပီး  ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကေတာ့ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈ အေမရိကန္ ေဒၚလာ(၆.၆)ဘီလီယံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမ္ၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို (၂၀၁၆ ကေန ၂၀၂၀)ထိ တစ္ႏွစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၆) ဘီလီယံ၀င္ေရာက္ဖို႕ ေမွ်ာ္မွန္းထားတာျဖစ္ၿပီး ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာေတာ့(၂၀၂၁ ကေန ၂၀၂၅)အထိ တစ္ႏွစ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ (၈)ဘီလီယံ၀င္ေရာက္ဖို႕နဲ႕ (၂၀၂၅ ကေန ၂၀၃၀) အထိ တစ္ႏွစ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၁) ဘီလီ ယံ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ ခန္႕မွန္းထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ 
 
 
 

Related News