ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ကုန္စိမ္းေတြပါျပည္ပတင္ပို႔ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာကိုကုန္စည္ စီးဆင္းႏိုင္ဖို႔ ပင္လယ္၀ဆိပ္ကမ္းသစ္ကို  မၾကာခင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ဟာပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ျဖစ္သလို ျပည္တြင္းအတြက္သာမဟုတ္ဘဲ ရန္ကုန္ကိုအေျချပဳၿပီး အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံ ေတြနဲ႔ႏိုင္ငံတကာကိုပင္လယ္ေရေၾကာင္းနဲ႔စီးဆင္းေစဖို႔ ပင္လယ္၀ဘက္မွာ ဆိပ္ကမ္း တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာပါတယ္။
 
ဒါ့ျပင္ ၿမိဳ႕တြင္းဆိပ္ကမ္းေတြ အမ်ားစုကေတာ့ ျပည္တြင္းဆိပ္ကမ္းေတြျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ပင္လယ္၀ဘက္ကို တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္သလို လက္ရွိမွာ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းဟာ အရွိန္ရလာျပီျဖစ္တယ္လို႔လည္းဆိုပါတယ္။ ရန္ကုန္ပင္လယ္၀ဘက္မွာဆိပ္ကမ္းသစ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေလ့လာၿပီး မၾကာခင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနတယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ ဒီဆိပ္ကမ္းေတြကေန ကုန္စည္စီးဆင္းမႈကို စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္ဆို ႏိုင္ငံံ့အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ ရရွိနိုင္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။
 
ရန္ကုန္ဟာ ကုန္စည္စီးဆင္းႏိုင္တဲ့ေရဆိပ္၊ေလဆိပ္ေတြရွိလို႕ ႏိုင္ငံတကာကို လြယ္ကူစြာကုန္စည္တင္ပို႕ႏိုင္ၿပီး ကုန္စိမ္းေတြကို တကယ့္အေအးခန္းေတြနဲ႕ သိုေလွာင္ရုံေတြ အဆင့္သင့္ မျဖစ္ေသးရင္ေတာင္ ရန္ကုန္ကေန အျမန္ဆုံး တင္ပို႔ႏိုင္တယ္လို႔လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။ ဒါ့ျပင္သစ္သီး၀လံနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြစိုက္ပ်ိဳးမယ္ဆိုရင္အျမန္ဆုံး တင္ပို႔နိုင္ၿပီးတြက္ေျခကိုက္တဲ့ သီးႏွံေတြကို ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးေစဖို႔ လက္ရွိမွာ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြက္  စုိက္ပ်ိဳးေရး (Master Plan) တစ္ခုျပဳစုထားၿပီးျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုနဲ႕ ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းကာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။
 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြက္ စုိက္ပ်ိဳးေရး(Master Plan)ေရးဆြဲရာမွာ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္၊ ဆန္းစပါးအသင္းနဲ႔ ပညာရွင္ေတြက ကူညီေပးထားၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမ(၃၀)ရက္က တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပထားတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ဆိပ္ကမ္းေတြဟာ ကိုလိုနီေခတ္ကဆိပ္ကမ္းေတြကိုသာ အသုံးျပဳေနၾကရတာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတြင္းဆိပ္ကမ္း (၉)ခုအနက္ရန္ကုန္က ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဆုံးျဖစ္သလို ႏိုင္ငံရဲ႕ကုန္စည္ (၉၀)ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ဟာ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းေတြက ကုန္စည္စီးဆင္းေနတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News