တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရက ရန္ကုန္ျမစ္၀မွာ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ဖို႔ ေလ့လာမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္ေသတၱာတင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသင္းကလည္း အမ်ားပိုင္ပုံစံေျပာင္းလဲျပီး ကုန္လမး္ေရလမ္းတို႔ႏွင့္ ကုန္ေသတၱာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးနိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ သြားမယ္လို႔  ကုန္ေသတၱာတင္ ၀န္ေဆာင္မႈအသင္းရဲ႕ တာ၀န္ရွိသူေတြက အသင္းရဲ႕ ငါးၾကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသား စံုညီအစည္းအေ၀းမွာ ေျပာပါတယ္။ရန္ကုန္ျမိဳ႕ တာေမြျမိဳ႕နယ္Sky Star Hotelမွာ ဧျပီလ တစ္ရက္က နွစ္ပတ္လည္ အသင္းသားစုံညီ အစည္းေ၀းကို ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအစည္းအေ၀းကိုေတာ႔ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းနဲ႕ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး ဦးျမင့္ေသာင္း နဲ႕တိုင္းေဒသႀကိးအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ေတြ၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI) နဲ႕ ညီေနာင္အသင္းအဖြဲ႕ေတြ၊ ကုန္ေသတၱာတင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသင္းက တာ၀န္ရွိသူေတြတက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိမွာ တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအေနနဲ႕ ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းျမစ္၀မွာ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ဖို႕ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ေလ႔လာတာေတြျပဳလုပ္ေနျပီး အဲ႔ဒီ႔စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေပၚလာပါက ကုန္ေသတၱာသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ ေရးအတြက္ ကုန္လမ္းအျပင္ ေရလမ္းကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႕ တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ၀န္ၾကီး ဦးျမင့္ေသာင္း ကေျပာပါတယ္။ေရရွည္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္ေသတၱာတင္ေမာ္ယာဥ္အသင္းကို  လက္ရွိအစုအဖြဲ႕ပံုစံကေန အမ်ားပုိင္ပံုစံ ေျပာင္းလဲျပီး ကုန္းလမ္းေကာ ေရလမ္းျဖင့္ပါ ကုန္ေသတၱာသယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ျပီး အဲ့ဒီ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ဖို႔ လက္ရွိမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးနဲ႕ ေထာက္ပံ႕ျဖည္႔ဆည္း စီမံေဆာင္ရြက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းထားတယ္လို႕သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္ေသတၱာတင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသင္းကိုေတာ႔ ၂၀၀၉ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႕စညး္ခဲ႕တာ ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွာ တရားဖြဲ႕စည္းခြင့္ရရွိခဲ႕တာျဖစ္ပါတယ္။အသင္းစတင္ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္က အဖြဲ႕၀င္ ဂိတ္ေပါင္း (၂၅)ဂိတ္နဲ႕ ကုန္ေသတၱာတင္ယာဥ္ အစီး(၅၀၀)သာရွိခဲ႕ရာက လက္ရွိမွာ ဂိတ္ေပါင္း (၇၆)ဂိတ္နဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ ကုန္ေသတၱာ တင္ယာဥ္ေပါင္း အစီး(၂၅၀၀)ေက်ာ္ရွိေနျပီလို႕သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News