ျမန္မာ့ကားေစ်းကြက္မွာ ကားစလစ္ေစ်းဟာ က်ပ္သိန္း(၁၁၀)၀န္းက်င္နဲ႔ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္လတာကာလကေန အခုလက္ရွိအခ်ိန္ထိေစ်းၿငိမ္ေနဆဲျဖစ္တယ္လို႔ ကား၀ယ္ေရာင္းလုပ္ကိုင္ ေနသူေတြက ေျပာပါတယ္။ျမန္မာ့ကားေစ်းကြက္မွာ ရန္ကုန္လိုင္စင္နဲ႔ ဖရီးပါမစ္ေတြ ျပန္ေပးေတာ့မယ္ဆိုတဲ့သတင္းေတြ အပါအ၀င္ ေစ်းကြက္မွာ စလစ္လိုအပ္မႈအေျခအေနေတြအရ ဒီႏွစ္ႏွစ္စပိုင္းမွာ အမည္ေပါက္ စလစ္ေစ်းဟာ က်ပ္(၁၂၅)သိန္း၀န္းက်င္ကေန က်ပ္သိန္း(၁၁၀)၀န္းက်င္ကို က်ဆင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီေစ်းဟာ ေစ်းက်ၿပီး ႏွစ္စပိုင္းကတည္းကေန လက္ရွိအခ်ိန္ထိ က်ပ္သိန္း(၁၁၀)၀န္းက်င္နဲ႔ ေစ်းျငိမ္ေနဆဲျဖစ္တယ္လို႔ ကား၀ယ္ေရာင္းလုပ္ကိုင္ေနသူေတြက ေျပာပါတယ္။

စလစ္ကားသီးသန္႔ ၀ယ္ယူရင္ေတာ့  က်ပ္သိန္း(၁၀၀)အထက္ (၁၀၅)သိန္းၾကားမွာရွိေနတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ကားစလစ္ေစ်းက်ဆင္းလာခဲ့ေပမယ့္ စလစ္နဲ႔အပ္ကားေတြဟာလည္းေစ်ကြက္အတြင္း ရွားပါးေနေသးတယ္လို႔ ကား၀ယ္ေရာင္းလုပ္ကိုင္ေနသူေတြက ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကားတင္သြင္းဖို႔ ေမာ္ဒယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ(၁၆)ရက္က တရား၀င္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျပီးေနာက္ တစ္ရက္အတြင္း စလစ္ေစ်းဟာ က်ပ္(၁၅)သိန္း၀န္က်င္ျမင့္တက္ခဲ့သလို  စလစ္သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆုံးစံခ်ိန္တင္ေစ်းအျဖစ္က်ပ္သိန္း(၁၄၀)ခန္႔ထိေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီေနာက္တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ကားစလစ္က်ပ္သိန္း(၁၂၀)၀န္းက်င္ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ကားတင္သြင္းခြင့္မူ၀ါဒနဲ႕ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားတာေတြကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ(၁၅)ရက္ထိသာ ေနာက္ဆုံးထားခြင့္ျပဳေတာ့မယ္လို႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ဒီဇင္ဘာ(၁၅)ရက္ေန႔ထိ ကားစလစ္ေစ်းဟာ ေငြက်ပ္(၁၄၅)သိန္းခန္႕ စံခ်ိန္ထပ္မံခ်ိဳးခဲ့ပါေသးတယ္။ 

 

 

Related News