ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ က်န္းမာေရးအာမခံကို  အသက္အရြယ္အလု္ိက္ အုပ္စုခြဲေရာင္းခ်ခဲ့ေပမယ့္ လာေရာက္၀ယ္ယူတဲ့ ျပည္သူနည္းပါးခဲ့တာေၾကာင့္ ျပန္လည္ေရးဆြဲျပီး ေရာင္းခ်နိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
ျမန္မာ႔အာမခံလုပ္ငန္းက က်န္းမာေရးအာမခံကို (၂၀၁၇)ခုနွစ္က စတင္ျပီး အသက္အရြယ္ အလိုက္ခြဲျခား ေရာင္းခ်ခဲ႔တာ ျဖစ္ျပီး လူလတ္ပိုင္းကို အနိမ့္ဆံုး ေငြက်ပ္ (၄)ေသာင္းေလးေထာင္နဲ႔ အသက္အရြယ္ၾကီးတဲ့ သူေတြအတြက္ကို ေငြက်ပ္(၅)ေသာင္းေလးေထာင္ သတ္မွတ္ေရာင္း ခ်ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလိုေရာင္းခ်ခဲ့ေပမယ့္ က်န္းမာေရးအာမခံေရာင္းအား တက္မလာ တာေၾကာင့္ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာ ျပန္လည္သံုးသပ္ျပီး  အေျခခံလူတန္းစားေတြပါ ၀ယ္ယူႏိုင္ေအာင္ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးေနၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
 
ျမန္မာအာမခံလုပ္ငန္းက  က်န္းမာေရးအာမခံကို အသက္(၆)ႏွစ္မွ (၆၅)ႏွစ္အတြင္း ေပးခဲ့ေပမယ့္ ယခုအသစ္ျပန္လည္ျပဳလုပ္မယ့္ က်န္းမာေရးအာမခံပုံစံအသစ္မွာေတာ့ အသက္(၇၅)အထိ တိုးေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ သက္ႀကီးရြယ္အို အဘိုးအဘြားေတြအတြက္ က်န္းမာေရး အာမခံအေနနဲ႔ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းျပသတဲ့ စရိတ္နဲ႔ အထူးကုသေဆာင္ေတြမွာ ကုသစရိတ္ေတြပါ ၀င္မွာျဖစ္ၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြကို ပိုၿပီးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းကို (၁၉၅၂)ခုႏွစ္ကစတင္ တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အာမခံလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား (၂၉)မ်ိဳးကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုထပ္မံအသစ္ ေရာင္းခ်မယ့္ က်န္းမားေရးအာမခံကို လာမယ့္(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ ႏွစ္စပိုင္းမွာ ေရာင္းခ်သြားဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္လို႔ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူထံမွ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News