အမ်ိဳးသားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးပင္မစီမံကိန္း(National Transport Masterplan)အရ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး က႑အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႕ ၂၀၁၆ ကေန ၂၀၃၀ အထိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၄၅)ဘီလ်ံကေန ဘီလ်ံ(၆၀)ၾကားလိုအပ္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အခ်က္အလက္ ေတြအရသိရပါတယ္။ 
 
ဒီ Master plan မွာ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္း၊မီးရထားလမ္း၊ဆိပ္ကမ္း၊ေရေၾကာင္းနဲ႕ေလေၾကာင္း ပို႕ေဆာင္ေရးက႑ေတြအတြက္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မယ္႔ စီမံကိန္း(၁၄၂)ခု ပါ၀င္မွာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ဒါေတြ ျပီးရင္ေတာ႕ ၂၀၃၀မွာ ပို႔ေဆာင္ေရးကုန္က်စရိတ္ (၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ွာ့ခ်ႏိုင္မွာျဖစ္သလို ျပည္သူ(၁၀)သန္းအတြက္ အေျခခံလမ္းေတြရွိလာမယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
လက္ရွိ ကုန္းလမ္းမွာဆိုရင္ လမ္းမိုင္ ကီလိုမီတာ တစ္သိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္နဲ႕ အျမန္လမ္း၅၈၉ ကီလိုမီတာေက်ာ္ ေဖာက္လုပ္ ျပီးျဖစ္ေပမယ့္ အေ၀းေျပးလမ္းမၾကီးေတြရဲ႕ ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အဆင္႔ျမင့္တင္ဖိုလိုအပ္ေနသလို ျပည္သူသန္း(၂၀)ေလာက္က အေျခခံက်တဲ႕ လမ္းေတြအသံုးမျပဳႏိုင္ေသး ဘူးလို႕သိရပါတယ္။
 
ဒါ႔အျပင္ ျပည္တြင္းမွာသြားလာႏိုင္တဲ့ ေရမိုင္ ကီလိုမီတာ ၆၆၀၀ ေက်ာ္ရွိေပမယ္႕ ကုန္စည္ ပို႕ေဆာင္မႈရဲ႕ (၆)ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေရေၾကာင္း ကိုအသံုးျပဳႏိုင္ေသးသလို စုစုေပါင္းေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈရဲ႕ (၉၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ရန္ကုန္ကဆိပ္ကမ္းကို အားထားေနရတယ္လို႕လည္း သိရပါတယ္။ေလေၾကာင္းမွာလည္း ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္(၃)ခုနဲ႕ျပည္တြင္းေလဆိပ္ (၃၀)ေက်ာ္သာရွိသလို မီးရထားလမ္းေတြကလည္း အဆင့္ျမႇင့္ရဦးျဖစ္တယ္လို႕ေျပာပါတယ္။
 
ဒါ႕ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြအေနနဲ႕ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးက႑မွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံႏို္င္ဖို႕ ျပီးခဲ့တဲ့လကျပဳလုပ္တဲ့ ျမန္မာ-ကိုရီးယား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖိတ္ေခၚျခင္းအစည္းအေ၀းမွာလည္း ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို ထည့္သြင္းတင္ျပခဲ့တာပါ။ ဒါ႔နဲ႕တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး က႑အတြက္ အဓိကက်တဲ့ ေထာက္ပံ႔ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ စီမံကိန္း(၁၇၃) ခုပါတဲ့ (၂၀၁၆-၂၀၃၀) Logistics Master Plan ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေနျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၃၀)၀န္းက်င္ကုန္က်မွာ ျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
 
 
 

Related News