ယခု ၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္မွ စတင္ၿပီး ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံက ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၊  အိႏၵိယ ႏုိင္ငံနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔မွ ေရခ်ိဳပုစြန္နဲ႔ ငါးတင္သြင္းမႈကို ယာယီပိတ္ပင္ သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
ျမန္မာႏုိင္ငံကေန ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံကို ငါးျမစ္ခ်င္း အဓိက တင္ပို႔ေနၿပီး ယခုလို တင္သြင္းခြင့္ ပိတ္ပင္လိုက္ရင္ ေရခ်ဳိငါးတင္ပို႔မႈ  ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒါေပမဲ့ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈေစ်းကြက္ကို ႀကီးႀကီးမားမားထိခိုက္မႈ မရွိႏုိင္ပဲ အျခား အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသႏုိင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ အီရတ္၊ ကူ၀ိတ္နဲ႔ တျခားႏိုင္ငံေတြကို မွ်ေ၀ၿပီး တင္ပို႔ႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံရွိ ေရထြက္ကုန္ တင္ပို႔ေနတဲ့ စက္ရံုေပါင္း ၂၄ ႐ံုကို ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံ FDA  နဲ႔ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း အသင္းအဖြဲ႔တို႔က ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္သန္႕ရွင္းမႈ ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းကိုက္ညီတဲ့ စက္႐ံု ၉ ႐ံုကိုသာ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့တာေၾကာင့္  ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ ေရခ်ိဳပုစြန္နဲ႔ ငါးေတြ ေဆာ္ဒီႏုိ္င္ငံကို တင္သြင္းေနမႈ ယာယီရပ္ဆိုင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။ ဒီလို ယာယီရပ္ဆုိင္းတဲ့ေနရာမွာ ဗီယက္နမ္အျပင္ ေဆာ္ဒီကို ေရခ်ိဳငါးတင္ပို႕ေနတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႕မွ ေရထြက္ပစၥည္းတင္သြင္းမႈကိုပါ ယာယီရပ္ဆုိင္းလိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံကေန ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေရခ်ိဳငါးနဲ႕ပုစြန္ တင္သြင္းမႈ ယာယီပိတ္ပင္တဲ့ အေျခအေနကို စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနရွိ ျမန္မာ့ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔နဲ႔ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနကို တင္ျပထားဆဲျဖစ္ပါတယ္။
 
ယခု ပိတ္ပင္မႈက ယာယီသာျဖစ္ၿပီး ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံရဲ႕ လိုအပ္တဲ့ က်န္းမာေရးႏွင့္ သန္႕ရွင္းမႈဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္ေမြးျမဴႏိုင္ပါက ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံက ေစ်းကြက္ ျပန္ဖြင့္ေပးမယ့္ အေျခအေနရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္က ျပည္ပကို ငါးျမစ္ခ်င္းတင္ပို႔ႏုိင္မႈ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ေျခာက္ေသာင္းနီးပါးရွိျပီး ျပည္ပ၀င္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၅ သန္းခန္႕ရရွိထားပါတယ္။ 
 
 

Related News