အသားစား ကြ်ဲႏြားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို ျပည္တြင္းမွာ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံ တကၠဆက္ျပည္နယ္မွ ကြ်ဲ၊ႏြား တိရစာၦန္ ပညာရွင္က သုေတသနစာတမ္းတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး အဆိုပါ အခ်က္အလက္ေတြကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္ ေမြးျမဴေရးေတာင္သူေတြကို ေ၀မွ်သြားမွာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 
ျပည္ပကို တင္ပို႕ရန္ အသားစားႏြား သီးသန္႕ေမြးျမဴတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ျပည္တြင္းမွာ စတင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႕ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို USAID Farmer to Farmer Program မွ ဖိတ္ၾကားထားတဲ့ တကၠဆက္ျပည္နယ္မွ ကြ်ဲ၊ႏြား တိရစာၦန္ ပညာရွင္က နွစ္ပတ္တာၾကာျမင့္တဲ့ သုေတသန လုပ္ခဲ့ပါတယ္။
 
အပူပိုင္းေဒသျဖစ္တဲ့ မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး ေပ်ာ္ဘြယ္ျမိဳ႕နယ္၊ မတၱရာ ျမိဳ႕နယ္နဲ႕ ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္တို႕မွာ ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ျပီး ျပည္တြင္း ကြ်ဲ၊ႏြားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း တိုးတက္ဖို႕ လုိအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ျမန္မာႏုိ္င္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနေတြအျပင္ ေမြးျမဴေရးေတာင္သူေတြ လက္ထဲေရာက္ရွိဖို႕ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ကစျပီး ကြ်ဲ၊ ႏြားအရွင္ေတြကို ျပည္ပသို႕ တရား၀င္တင္ပို႕ခြင့္ျပဳခဲ့တာေၾကာင့္ လက္ရွိမွာ ကြ်ဲ၊ ႏြားအရွင္တင္ပို႕ဖို႕ ေစ်းကြက္ေတြ ရွိေနေပမယ့္ ျပည္တြင္းမွာ အသားစားဖို႕ ကြ်ဲႏြားေတြကို  သီးသန္႕ေမြးျမဴမႈအားနည္းေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုက  ခိုင္းႏြားနဲ႕ ႏို႕စားႏြားေတြကို ႏိုင္ငံျခားေစ်းကြက္မွာ ေရာင္းခ်ဖို႕ ျပင္ဆင္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။လယ္ယာက႑မွာ အသံုးျပဳေနတဲ့ ခိုင္းႏြားေတြကို စုေဆာင္းျပီး ျပည္ပတင္ပို႕ရင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းကို ထိခိုက္လာႏုိင္ တာေၾကာင့္ ကြ်ဲ၊ ႏြားေတြကို အသားစားအျဖစ္ သီးသန္႕ေမြးျမဴႏုိ္င္ဖို႕ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ျပည္ပကို ကြ်ဲ၊ႏြားအရွင္ေတြတင္ပို႕ရန္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားေပမယ့္ အရည္အေသြးမွီျပီး အသားျပည့္ျဖိဳးမႈရွိတဲ့ ႏြားေတြကို တင္ပို႕ႏုိင္မွ ေမြးျမဴေရးေတာင္သူေတြအတြက္ ေစ်းေကာင္းရမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္  အသားစားကြ်ဲ၊ႏြားေမြးျမဴေရးကို ျပည္တြင္းမွာ စနစ္တက်လုပ္ကိုင္ရန္ ျပည္ပမွ နည္းပညာေတြ ေ၀မွ်သြားမွာျဖစ္တယ္လို႕ ျမန္မာႏုိင္ငံေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News