ျမန္မာႏိုင္ငံကထြက္ရွိတဲ႔၀ါးေတြကုိ ျပည္ပနုိင္ငံေတြက ၀ယ္ယူဖုိ႔ကမ္းလွမ္းထားတာ ေတြရွိေပမယ့္ လုိသေလာက္အေရအတြက္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔အခက္အခဲေတြရွိေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 
ျပည္တြင္းကထြက္ရွိတဲ႔၀ါးကုိ ကုိရီးယားႏုိင္ငံက တစ္လကိုအလုံးေရ(၃)သိန္း၀ယ္ယူဖုိ႔ ကမ္းလွမ္းထားေပမယ့္ လက္ရွိျပည္တြင္းကထြက္ရွိတဲ႔ ၀ါးေတြဟာ သဘာ၀အတုိင္းေပါက္တဲ႔ ၀ါးေတြျဖစ္ကာ စနစ္တက် စုိက္ပ်ိဳးထားတဲ႔ ၀ါးေတြလုိ ေျဖာင့္တန္းမႈမရွိတာေတြေၾကာင့္ လုိသေလာက္ အေရအတြက္ ကုိေရာင္းခ်နုိင္ျခင္း မရွိဘူးလုိ႔ သိရပါတယ္။ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၀ါး စုိက္ပ်ိဳးေရးအသင္းအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာကုိ၀ါးတင္ပုိ႔ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ အဓိကကုန္ၾကမ္းျဖစ္တဲ႔၀ါးကုိ စုိက္ပ်ိဳးနုိင္ဖုိ႔လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိျပီး ယခုနွစ္အတြင္း ပိ်ဳးပင္ေပါင္းသိန္း (၄၀)အထိ ျဖန္႕ခ်ိေပးထားျပီးျဖစ္ကာ လာမည့္၆နွစ္အတြင္း ျပည္ပနုိင္ငံေတြကုိ တင္ပုိ႔နုိင္ဖုိ႔ခန္႔မွန္း ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္၀ါးကေန ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ထုတ္လုပ္တဲ႔၊ စားပြဲ၊ ကုလားထုိင္နဲ႔ ကုတင္ေတြအစရွိတဲ႔ ပရိေဘာဂပစၥည္းေတြကုိလဲ တင္ပုိ႔ႏုိင္ေရး လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ အဆုိပါ ပစၥည္းေတြကုိ ျပည္တြင္းမွာပဲေရာင္းခ်ႏုိင္ ေသးတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၀ါးစုိက္ပ်ိဳးေရးအသင္းမွာ လက္ရွိအသင္း၀င္(၁၀၀၀)ေက်ာ္ရွိၿပီး လြန္ခဲ႔တဲ့ ၂၀၁၅ခုနွစ္က စတင္ဖဲြ႔စည္းခဲ႔ကာ ၿပီးခဲ႔တဲ့ ၂၀၁၇ခုႏွစ္မွာ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ရရွိခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 
 
 
 

Related News