စတုတၳအၾကိမ္စိုက္ပို်းေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ ေရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာကုန္စည္ျပပဲြကို စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ကေန ၂၉ ရက္အထိ Rose Garden  ဟိုတယ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိုက္ပို်းေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ ေရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာ ကုန္စည္ျပပဲြကို VEAS ကုမၸဏီလီမိတက္ကေန တာ၀န္ယူျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး စကၤာပူ၊ အီတလီ၊ ျဗိတိန္၊ မေလးရွား၊ ဂ်ပန္၊ ဗီယက္နမ္စတဲ့နိုင္ငံေတြက ပါ၀င္ျပသခဲ့ပါတယ္။ ဒီျပပဲြမွာ ျပည္တြင္းစိုက္ပို်းေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ့ ေရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ တင္ျပေဆြးေႏြးနိုင္ျပီး နိုင္ငံတကာမွပညာရွင္ေတြကလည္း သူတို႔နိုင္ငံရဲ့ ေခတ္မီနည္းပညာေတြကို မွ်ေ၀သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းထြက္ကုန္ေတြကို အရည္အေသြးပိုင္းျမွင့္တင္ေပးနိုင္ျပီး သမာရိုးက်နည္းလမ္းေတြကေန ခဲြထြက္ႏိုင္မယ့္ ေခတ္မီနည္းပညာေတြကို အခုနိုင္ငံတကာ ကုန္စည္ျပပဲြမွာ ေလ့လာနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပပဲြမွာပါ၀င္ျပသတဲ့ စကၤာပူနိုင္ငံမွ Planet Trading  ကုမၸဏီကေတာ့ သူတို့နိုင္ငံမွာ စမ္းသပ္ေအာင္ျမင္ထားတဲ့ ေအာ္ဂဲနစ္ျဖည့္စြက္ ဓာတ္ေျမၾသဇာကို ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ျဖန္႔ခိ်ေရာင္းခ်ဖို႔ ျမန္မာနိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္ လိုအပ္တယ္လို့ ေျဖၾကားထားပါတယ္။

စိုက္ပိ်ဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ့ ေရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာကုန္စည္ျပပဲြကို ၂၀၁၄ ခုနွစ္ကေန နွစ္စဥ္ျပုလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီးျပပဲြမွာ စိုက္ပိ်ဳးေရးသံုး အေထာက္အကူျပဳ ဓာတ္ေျမၾသဇာနဲ႔ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ အစာေတာင့္ထုတ္လုပ္တဲ့ စက္မ်ားနဲ႔၊ ဇီ၀နည္းပညာသံုး ေမြးျမူေရးပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ျပသလ်က္ရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News