အစိုးရသစ္လက္ထက္ ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးအေျခအေနေတြနဲ႕ ေရွ႕ဆက္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ စီးပြားေရးအလားအလာနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို အစိုးရမွ တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးတဲ့ Business Turning Point 2017 ၂၀၁၇ ကို ဇြန္လ(၁၇)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕Gandamar Grand Ballroom  မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ ပါတယ္။ အစိုးရသစ္ သက္တမ္းဟာ အခုဆိုရင္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလကို ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ၿပီး ဒီတစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးေျပာင္းလဲမႈေတ ြမ်ားစြာရွိခဲ့သလို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ကိုလည္း ေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ 
 
တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္းမွာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲခဲ့တာ ေတြရွိသလို ဥပေဒဆိုင္ရာမူေဘာင္ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းေတြ မၿပီးျပတ္ေသးတာေတြ၊ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ အေနနဲ႕လည္း ပုဂၢလိကက႑ေတြနဲ႕ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႕အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိ ေနေသးတယ္လို႕ ျမန္မာႏို္င္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာပါတယ္။ျမန္မာႏို္င္ငံမွာႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္ေရာက္မႈမ်ားလာတဲ့အခါမွာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြနဲ႕ နည္းပညာပိုင္းေတြ ၊ ကၽြမ္းက်င္ လုပ္သားပိုင္းေတြ မညီမွ်မႈေတြေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့အခါမွာ အခက္အခဲပိုင္းေတြမ်ားစြာရွိေနတဲ့အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ေနရတဲ့အပိုင္းေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့သလို အစိုးရပိုင္းအေနနဲ႕ လုပ္္ေဆာင္ေပးေစလိုတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႕ အခုလိုေျပာပါတယ္။ဒီပြဲမွာ အစိုးရပိုင္းနဲ႔ ပုဂၢလိကပိုင္းေတြအေနနဲ႕ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့သလို လက္ရွိမွာေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိေနတဲ့ ကုမ္ၸဏီပိုင္ရွင္ေတြရဲ႕ ဘ၀အခ်ိဳးအေကြ႕ေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းတဲ့ အစီအစဥ္ေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းထားပါတယ္။
 
 
 
 

Related News