အခုႏွစ္အတြင္း ေနာက္ထပ္ အမ်ားပိုင္ကုမ္ၸဏီႏွစ္ခုေလာက္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီ ျဖစ္လာဖို႕ရွိတယ္လို႕ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းကတာ၀န္ရွိသူေတြဘက္က ခန္႕မွန္းထားေပမယ့္ အခုထိေတာ့ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို 
ေလွ်ာက္လႊာေရာက္လာတဲ႕ ကုမၸဏီ မရွိေသးဘူးလို႕ သိရပါတယ္။ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းရဲ႕ေဖာ္ျပခ်က္ေတြထဲမွာေတာ့ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီျဖစ္ဖို႔ ကုမ္ၸဏီေတြ အေနနဲ႕ အဆင့္ ၇ ဆင့္ကို ၁ႏွစ္ေလာက္ျပင္ဆင္ရျပီး ေနာက္ဆံုး အဆင့္မွာေတာ့ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းကို ေလွ်ာက္လႊာ တင္ရတာပါ။ အခုလက္ရွိ ကုမၸဏီတစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းကို၀င္ဖို႔ Securities  ကုမၸဏီေတြနဲ႕ ျပင္ဆင္္ေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ဒါေတြျပီးရင္ေတာ့ ေနာက္ဆံုးမွာ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
 
ေလွ်ာက္လႊာ ေရာက္လာရင္ေတာင္ အိတ္ခ်ိန္းဘက္က ၄၅ ရက္ၾကာ စစ္ေဆးမွာျဖစ္ျပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရပါက ရွယ္ယာရွင္ေတြအေနနဲ႕ Securitiesအေကာင့္ေတြေျပာင္းတာလုပ္ရမွာျဖစ္ျပီး အဲ႕ဒီေနာက္မွာေတာ့ စတင္ေရာင္းခ်မယ့္ရက္နဲ႕ အဖြင့္ေစ်းကိုထုတ္ျပန္မွာျဖစ္ပါတယ္။လက္ရွိရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီ ေလးခုကရွယ္ယာေရာင္းခ်ေနၿပီး အခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလမွာ ပထမပုဂၢလိက ဘဏ္၀င္လာျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ကုမၸဏီအသစ္ေရာက္္ မလာေသးပါဘူး။လက္ရွိကုမၸဏီ ေလးခုကေန တစ္ရက္ကို ပ်ွမ္းမ်ွ က်ပ္သန္း ၈၀နဲ၁၀၀ၾကား တန္ဖိုးရွိတဲ႕ရွယ္ယာတစ္ေသာင္း၀န္းက်င္အေရာင္း အ၀ယ္ျဖစ္ေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ မၾကာခင္ သီလ၀ါ(MTSH) ကအျမတ္ေ၀စုခြဲေပးဖို႕ရွိေနတာေၾကာင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပန္တက္လာဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ေနသူေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။
 
အခုတစ္ပတ္အတြင္းမွာလည္း ကုမၸဏီေလးခုရဲ႕ ရွယ္ယာေစ်းေတြ အေျပာင္းအလဲသိပ္မရွိခဲ့ ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ ျပီးခဲ႔တဲ့လေတြမွာေတာ့FMIနဲ႔ MTSH ရွယ္ယာေတြက အဓိက အေရာင္း အ၀ယ္ ျဖစ္ေနျပီး MCB ရွယ္ယာကေတာ့ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ရက္ 
ဆက္တိုက္အေရာင္းအ၀ယ္ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခုတစ္ပတ္ေနာက္ဆံုးေစ်းကြက္ အပိတ္ရက္ျဖစ္တဲ့ ေသာၾကာေန႕မွာေတာ့ တစ္ရက္ကို ရွယ္ယာတစ္ေသာင္းေလာက္အေရာင္းအ၀ယ္ရွိေနျပီး  ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းက ထူးထူးျခားျခားအေနနဲ႔ ရွယ္ယာ ၂၅၀၀ ေလာက္သာ အေရာင္းအ၀ယ္ရွိခဲ႕ပါတယ္။ဇြန္လ ၁၆ရက္ေစ်းေတြကေတာ့ FMI ရွယ္ယာ(၁)ခုကို ၁၄၅၀၀က်ပ္၊ MTSH ရွယ္ယာ(၁)ခုကို ၃၈၀၀ က်ပ္၊MCB ရွယ္ယာကေတာ့ ၉၂၀၀က်ပ္ နဲ႕ FPB ရွယ္ယာတစ္ခုက ၂၇၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
 

 

Related News