ျမန္မာလယ္ယာဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ လက္ရွိ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၆-၂၀၁၇)ဘ႑ာႏွစ္ကထက္ ေငြက်ပ္ဘီလီယံ(၃၅၀) ပိုေခ်းသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနနဲ႕ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ရာသီအလိုက္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြေတြကို ထုတ္ေခ်းေနၿပီျဖစ္ၿပီး ဒီႏွစ္အတြက္ ရာသီအလိုက္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ ကိုေတာ့ ေငြက်ပ္ဘီလီယံ (၁၉၈၀) လ်ာထားတယ္လို႕ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကစာရင္းေတြအရ သိရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဘ႑ာႏွစ္က ရာသီအလိုက္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြကို ေငြက်ပ္ဘီလီယံ ၁၆၃၀ သာေခ်းခဲ့ေပမယ့္ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ မႏွစ္ကထက္ေငြက်ပ္ဘီလီယံ (၃၅၀) ပိုေခ်းေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ သိရပါတယ္။

စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြအေနနဲ႕ စပါးကိုေတာ့ တစ္ဧကစိုက္စရိတ္ေခ်းေငြတစ္သိန္း၊ခ်က္ႀကံကိုေတာ့ တစ္ဧကကို ေငြက်ပ္တစ္သိ္န္းႏႈန္းနဲ႕ထုတ္ေခ်းမွာျဖစ္ၿပီး အျခားသီးႏွံေတြျဖစ္တဲ့ ပဲမ်ိဳးစံု ၊ ႏွမ္း ၊ ဂံုေလွ်ာ္ ၊ ၀ါးစတဲ့ သီးႏွံေတြကိုေတာ့ မႏွစ္က တစ္ဧကကို ေငြက်ပ္ႏွစ္ေသာင္းႏႈန္းနဲ႔ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ၿပီး ဒီႏွစ္မွာ တစ္ဧကကို ေငြက်ပ္ငါးေသာင္းႏႈန္းနဲ႔ထုတ္ေခ်းမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မိုးေခ်းေငြအေနနဲ႕လည္း ေမလ(၂၃) ရက္ထဲကစတင္ထုတ္ေခ်းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ(၇)ရက္ေန႔အထိ ေငြက်ပ္ဘီလီယံ (၁၀၀)နဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၂၁၈) ၿမိဳ႕နယ္ထုတ္ေခ်းၿပီၿပီလို႔ သိရပါတယ္။အတိုးႏႈန္းအေနနဲ႕ ေငြက်ပ္(၁၀၀)ကို (၁)ႏွစ္မွာ (၈)ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံမွာျဖစ္ၿပီး (၁)လမွာ (၆၇)ျပားသာက်သင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းတဲ့ကာလအေနနဲ႔ မိုးေခ်းေငြကို ေမလကုန္မွ စက္တင္ဘာလအထိ၊ေဆာင္းေခ်းေငြကို ေအာက္တိုဘာလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ၊ မိုးႀကိဳေခ်းေငြကိုေတာ့ ဇန္န၀ါရီလမွမတ္လအထိ သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနနဲ႕ လက္ရွိမွာ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြတစ္ခုထဲကိုသာ ထုတ္ေခ်း ႏိုင္ေသးတာျဖစ္လို႕ ေနာင္ကာလေတြမွာေတာ့ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနနဲ႕ ေတာင္သူေတြကို ေျမယာျပဳျပင္မႈကစၿပီး ရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႕စက္ ေရာင္းခ်တဲ့အထိ supply chain တစ္ခုလံုးကို ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားေတြထုတ္ေခ်းဖို႕ ႀကိဳးစားေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News