ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစာရင္းမွာတရုတ္ႏိုင္ငံကနံပါတ္(၁)ေနရာမွာ ရွိေနျပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုးက အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၁၈၀၀၀)ေက်ာ္ရွိေနျပီျဖစ္တယ္လို႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(DICA)ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရပါတယ္။ ယခု၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧျပီလကုန္အထိ DICA ကခြင့္ျပဳထားတဲ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားစာရင္းအရသိရတာပါ။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလုပ္ငန္းေပါင္း(၁၇၈)ခု လုပ္ကိုင္ေနတာျဖစ္ျပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဟာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တန္ဖိုးစုစုေပါင္းရဲ႕ (၂၆)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အထိရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။


ဒုတိယေနရာမွာရပ္တည္ေနတာက စင္ကာပူႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုးက အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း (၁၆၀၀၀)ေက်ာ္ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။စင္ကာပူႏိုင္ငံရဲ႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တန္ဖိုးဟာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းရဲ႕(၂၃)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမွုပ္ႏွံမႈစာရင္းရဲ႕နံပါတ္(၃)နဲ႔(၄)ေနရာမွာေတာ့ ေနာက္ထပ္ အာရွႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံနဲ႔ေဟာင္ေကာင္တို႔ကရပ္တည္ေနတာျဖစ္ျပီး နံပါတ္(၅)ေနရာမွာေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ရွိေနတာပါ။

ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း၊ စြမ္းအင္လုပ္ငန္း၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ကုန္ၾကမ္းထုတ္လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းအပါအ၀င္လုပ္ငန္းဆယ္မ်ိဳးေက်ာ္ကို လုပ္ကိုင္ေနၾကတာျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းေပါင္း(၁၂၀၀)ေက်ာ္ကေန ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၇၀၀၀၀)ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News