အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ CB ဘဏ္ကေန ဂ်ာမနီႏိုင္ငံKFW ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး CB-Kfw  ေခ်းေငြသစ္ကို ထုတ္ေခ်းေပးသြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ဂ်ာမနီအစိုးရအေနနဲ႔ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ယူ႐ို ၄.၄၅ သန္းကုိ ေပးအပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနအေနနဲ႔  ၿမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ကို လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့တာပါ။ ျမန္မာစီးပြားေရးဘဏ္မွတဆင့္ CB ဘဏ္ကို အတိုးႏႈန္း(၃.၅)ရာခိုင္နႈန္းနဲ႔ ျပန္လည္ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

ရရွိတဲ့ေခ်းေငြ ေတြကိုေတာ့ CB ဘဏ္အေနနဲ႕ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို စီစစ္ၿပီး အတုိးႏႈန္း(၈.၅)ရာခိုင္ႏႈန္းကေန (၁၃)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ထုတ္ေခ်းေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒီေခ်းေငြကို ေခ်းေငြသက္တမ္း (၁)ႏွစ္ကေန(၅)ႏွစ္အထိ ကာလတိုနဲ႔ကာလရွည္ေခ်းေငြ အမ်ိဳးအစား (၂)မ်ိဳးနဲ႔ထုတ္ေခ်းေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြသိန္း (၁၀၀၀)အထိ ထုတ္ေခ်းေပး သြားမွာၿဖစ္ၿပီး လာမယ့္ၾသဂုတ္လကစတင္ၿပီး ထုတ္ေခ်းေပးသြားမွာ ၿဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ CB  ဘဏ္အေနနဲ႔ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြအတြက္ CB-SME-CGI စနစ္၊ CB-SME-JICA   စနစ္ေတြနဲ႔ပါ ေခ်းေငြေတြထုတ္ေခ်းေပးေနတာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News