အီရန္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွာ ႏုိ၀င္ဘာလ(၂၅)ရက္က ျပင္းအား(၆.၃)မဂၢနီက်ဴ႕ဒ္အဆင့္႐ွိငလ်င္တစ္ခုလႈပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ လူ(၆၀၀)ဦး ေက်ာ္ဒဏ္ရာရခဲ့ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းအီရတ္ႏိုင္ငံလည္း ငလ်င္ဒဏ္ကိုခံစားခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီငလ်င္ဟာ ေျမေအာက္အနက္(၁၀)ကီလို မီတာမွာလႈပ္ခဲ့တာပါ။ အခုလႈပ္ခဲ့တဲ့ငလ်င္ဟာ ျပင္းအား(၆.၄)မဂၢနီက်ဴ႕ဒ္အဆင့္႐ွိတဲ့ ငလ်င္လႈပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆက္တဲြ ငလ်င္တစ္ခုအေနနဲ႔လႈပ္ခဲ့တာလို႔ အီရန္ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းဌာနကေဖာ္ျပပါတယ္။ ငလ်င္ဒဏ္ကို ခါမန္႐ွက္ျပည္နယ္နဲ႔ အိုင္လမ္ ျပည္နယ္တို႔ထဲက ၿမိဳ႕အမ်ားစုလည္းခံစားခဲ့ရပါတယ္။

ငလ်င္ေၾကာင့္ထိခိုက္ခဲ့တဲ့ေဒသေတြဟာ ဘယ္ေနရာေတြဆိုတာကို အာ ဏာပိုင္ေတြကေျပာခဲ့ၿပီးေနာက္ အီရန္လျခမ္းနီအဖြဲ႔က ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းေတြနဲ႔ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ေတြကိုေစလႊတ္ေပးခဲ့ပါ တယ္။ ေနာက္ဆက္တဲြငလ်င္ေတြထပ္လႈပ္မွာကိုစိုးရိမ္တာေၾကာင့္ ရာသီဥတုေအးေနေပမဲ့ ျပည္နယ္ထဲကေဒသခံေတြကို လမ္း ေတြနဲ႔ ပန္းၿခံေတြထဲပို႔ေပးထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ငလ်င္ေၾကာင့္ ဓာတ္အားလိုင္းတခ်ိဳ႕လည္းျပတ္ေတာက္ခဲ့ၿပီး ဓာတ္အား လိုင္းေတြပံုမွန္ျပန္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာအဖြဲ႔ေတြကအေကာင္းဆံုး ံုး လုပ္ေဆာင္ေနၾကတယ္လို႔လည္းေျပာပါတယ္။

 

 

Related News