ရိုေမးနီးယားႏိုင္ငံမွာ တိုက္ခတ္ေနခဲ့တဲ့မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ(၈)ဦးရွိၿပီး လူ(၇၀)နီးပါး ဒဏ္ရာရခဲ့တဲ့အျပင္ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္တာ၊ ေရႀကီးတာနဲ႔ ေတာမီးေလာင္တာေတြ ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။ 
 
 

Related News