(၂၀၁၈)ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပဲြ အုပ္စု(D)ရဲ႕အုပ္စုပဲြစဥ္(၂)ပဲြယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးခ်ိန္မွာ အာဂ်င္တီးနားအသင္းဟာ ရမွတ္(၁) မွတ္သာရ႐ွိထားတာေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ေရာက္ႏိုင္ဖုိ႔ အုပ္စုေနာက္ဆုံးပဲြစဥ္မွာ မျဖစ္မေနႏိုင္ပဲြရ႐ွိ ေအာင္ႀကိဳးပမ္းရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ အာဂ်င္တီးနားအသင္းဟာ အုပ္စု(D)ရဲ႕အုပ္စုအဖြင့္ပဲြစဥ္ျဖစ္တဲ့ အုိက္စလန္အသင္းနဲ႔ပဲြစဥ္မွာ သေရရလဒ္နဲ႔ရ မွတ္(၁)မွတ္သာရ႐ွိထားၿပီး အုပ္စုဒုတိယေျမာက္ပဲြစဥ္ျဖစ္တဲ့ ခ႐ုိေအး႐ွားနဲ႔ပဲြစဥ္မွာလည္း (၃)ဂုိး ဂုိးမ႐ွိနဲ႔ဂုိးျပတ္ ႐ႈံးနိမ့္ထားပါတယ္။အာဂ်င္တီးနားအသင္းရမွတ္(၁)မွတ္နဲ႔ အုပ္စုအဆင့္(၄)ေနရာမွာရပ္တည္ေနခ်ိန္မွာ ခ႐ုိေအး ႐ွားအသင္းကရမွတ္(၆)မွတ္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားအသင္းက ရမွတ္(၃)မွတ္နဲ႔ အုပ္စုအဆင့္(၁)နဲ႔(၂)ေနရာတုိ႔မွာ အသီး သီးရပ္တည္ေနပါတယ္။

အဆုိပါအေျခေနဟာ အုပ္စု(D)ရဲ႕အုပ္စုေနာက္ဆုံးပဲြမွ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားအသင္းနဲ႔ပဲြစဥ္မွာ မ ျဖစ္မေနအႏိုင္(၃)မွတ္ရ႐ွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ရမယ့္အေျခေနျဖစ္ၿပီး အဆုိပါပဲြစဥ္မွာႏိုင္ပဲြေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ပါက အုပ္စု အဆင့္မွထြက္ခြာရဖုိ႔႐ွိေနပါတယ္။အာဂ်င္တီးနားအသင္း ယခုႏွစ္ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပဲြမွာ အုပ္စုအဆင့္မွထြက္ခြာရ မည္ဆုိပါက (၂၀၀၂)ခုႏွစ္ၿပိဳင္ပဲြေနာက္ပုိင္း ႏွစ္ေပါင္း(၁၆)ႏွစ္အတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္အုပ္စုအဆင့္မွ ထြက္ခြာရ မွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားနဲ႔ပဲြစဥ္မွာ မျဖစ္မေနႏိုင္ပဲြရ႐ွိဖုိ႔ႀကိဳးပမ္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အာဂ်င္တီးနားအသင္း ဟာ(၂၀၀၆)ခုႏွစ္ကမာၻ႕ဖလား၊ (၂၀၁၀)ခုႏွစ္ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပဲြတုိ႔မွာ အုပ္စုအဆင့္(၁)ေနရာမွ (၁၆)သင္းအ ဆင့္ကုိတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါႏွစ္ေတြမွာ ကြာတားဖုိင္နယ္ထိတက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ (၂၀၁၄)ကမာၻ႕ဖလားမွာ ေတာ့ အုပ္စုအဆင့္(၁)ေနရာမွ (၁၆)သင္းအဆင့္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ပဲြရဲ႕ဗုိလ္လုပဲြအဆင့္ထိေရာက္႐ွိခဲ့ေပ မယ့္ ဒုတိယဆုနဲ႔သာ ေက်နပ္ခဲ့ရပါတယ္။

အာဂ်င္တီးနားအသင္းပါ၀င္ေနတဲ့ အုပ္စု(D)ရဲ႕အုပ္စုေနာက္ဆုံးပဲြစဥ္ေတြကုိ လာမယ့္ဇြန္လ(၂၇)ရက္၊ မနက္အ ေစာပုိင္း(၁၂း၃၀)အခ်ိန္မွာ တစ္ခ်ိန္တည္းယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမွာျဖစ္ၿပီး ခ႐ုိေအး႐ွားနဲ႔အုိက္စ္လန္အသင္း၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီး ယားနဲ႔ အာဂ်င္တီးနားအသင္းတုိ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News