အာဆင္နယ္အသင္းမွ တိုက္စစ္မွဴးအလက္စစ္ဆန္းခ်က္ဇ္သည္ ၀က္စ္ဘရြန္းအ သင္းႏွင့္ ပြဲစဥ္၌ ျပစ္ဒဏ္ေဘာရရွိရန္အတြက္ ဒိုင္ပစ္ပစ္ကာလိမ္လည္ရယူခဲ့သည္ျဖစ္ရာ မွ်တမႈမရွိဟု ၀က္စ္ဘရြန္းနည္းျပ တိုနီပူးလစ္ကစြပ္စြဲေျပာဆိုလိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္  ပတ္သက္ၿပီးဒိုင္ျဖစ္ေသာေဘာဘီမက္ဒ္ေလက ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းမွ ကစားသမားေဂ်းရိုေဘာ္ဘီမက္ဒေလကမူ ၀က္စ္ဘရြန္းမွ ကစားသမားေဂ်းရိုဒရီဂြက္ဇ္ေၾကာင့္ ရရွိသင့္ေသာပင္နယ္လ္တီအားလ်စ္လ်ဴရႈခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ျပစ္တင္ခဲ့သည္။ ၀က္စ္ဘရြန္းနည္းျပပူးလစ္ဘက္ကေတာ့ ယင္းကိစၥအား လံုး၀လက္မခံခဲ့ေပ။

လိမ္လည္မႈသက္သက္ပင္ျဖစ္ကာေဂ်းရိုဒရီဂြက္ဇ္ကိုမူပင္နယ္လ္တီစည္းအတြင္းတားဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိသည့္ ပင္နယ္လ္တီဟုဆိုသည္။ ဆန္းခ်က္ဇ္အား ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းမွ ေနာက္ခံကစားသမားခရိတ္ခ္ေဒၚလ္ဆန္ကဆန္းခ်က္ဇ္အားဖ်က္ထုတ္ခဲ့ရာဆန္းခ်က္ဇ္မွာ ျမက္ခင္းေပၚလွဲခ်ခဲ့ရာအလြတ္တည္ကန္ေဘာေပးလိုက္ရသည့္အတြက္ ၀က္စ္ဘရြန္းနည္းျပပူးလစ္က ေဒါသူပုန္ထေနျခင္းျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ 

 

 

Related News