အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ Bridgestone ေဂါ့ဖ္ရိုက္ဖိတ္ေခၚဖလားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ကမၻာ့အဆင့္ (၃) ေနရာတြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည့္ ဂ်ပန္ေဂါ့ဖ္အေက်ာ္အေမာ္ဟိုင္ဒီကီမတ္ဆူရာမာက ခ်န္ပီယံဆုဖလား ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ မတ္ဆူရာမာသည္ ၿပိဳင္ပြဲပထမေန႔ရက္တြင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဒုတိယ ေန႔၌မူ ရလဒ္မ်ားက်ဆင္းခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ေဂါ့ဖ္သမားဂ်င္မီေ၀ၚလ္ကာ၏ ေနာက္တြင္ ရပ္တည္ခ့ဲရၿပီး တတိယေန႔ပြဲစဥ္ ေရာက္မွ အမွတ္ေပးဇယားအား ျပန္လည္ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ကာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ျပန္လည္ရရွိသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ခ်န္ပီယံဆုဖလားအား ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မတ္ဆူရာမာက ၄င္းအေနျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ (၁) ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔က ယခု ၿပိဳင္ပြဲတြင္ တုိက္ဂါး၀ုဒ္ႏွင့္ အတူကစားခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ယင္းပြဲစဥ္၌ တိုက္ဂါး၀ုဒ္က ရိုုက္ခ်က္ (၆၁) ခ်က္ျဖင့္ အဆံုးသတ္ႏုိင္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ ယခု၄င္းအေနျဖင့္လည္း တိုက္ဂါး၀ုဒ္ႏွင့္ ရိုက္ခ်က္အတူတူ (၆၁) ခ်က္ႏွင့္ အဆံုးသတ္ႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ ခ်န္ပီ ယံအျဖစ္ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မတ္ဆူရာမာ၏ ေနာက္တြင္ ဇက္ဂၽြန္ဆင္က ဒုတိယ၊ ခ်ာေလ ေဟာ့ဖ္က တတိယေနရာ၊ မက္အီရြဳိင္းက စတုတၳေနရာအစရွိသျဖင့္ အသီးသီးရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

 

Related News