၀က္စ္ဟမ္းအသင္းအေနျဖင့္ မြန္တီနီဂရိုးဆယ္ေက်ာ္သက္ကစားသမားဟက္ခ္ဆာဘာႏိုဗစ္ ကိုအားေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးစတာလင္ေပါင္ (၂.၇) သန္းျဖင့္ (၅) ႏွစ္သက္တမ္းရွိေသာစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုကာေခၚယူလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။

ဆြီဒင္ကလပ္ဟမ္းစတက္အသင္းတြင္ ကစားေနသူဟက္ခ္ဆာဘာႏိုဗစ္ကိုသည္ အနာဂတ္တြင္ အလားအလာရွိသည့္ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္သည့္အတြက္ ၀က္စ္ဟမ္းအသင္းမွ ေခၚယူလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အသက္ (၁၈) ႏွစ္သာရွိေသးေသာဟက္ခ္ဆာဘာႏိုဗစ္ကိုသည္ ဆြီဒင္ယူ-၁၇အသင္းအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ကစားသမားတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ၿပီးလက္ရွိတြင္ ဆီြဒင္ယူ-၁၉ အသင္း၌ ပါ၀င္ကစားေနသူျဖစ္သည္။

ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားသည့္ ၀က္စ္ဟမ္းအသင္း တြင္ ပါ၀င္ကစားခြင့္ရရွိသည့္အတြက္ မ်ားစြာဂုဏ္ယူမိေၾကာင္း၊ ၀က္စ္ဟမ္းအသင္းဘက္မွ ၄င္းအား လိုလိုလားလားကမ္းလွမ္းခဲ့သည့္အတြက္ ခ်က္ခ်င္းလက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အၾကားအေျပာင္းအေရႊ႕ကိစၥမွာအခ်ိန္မ်ားစြာမယူခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၄င္းႏွစ္သက္သေဘာက်သည့္ အသင္းတြင္ ပါ၀င္ကစားရသည့္အတြက္ ေရွ႕ေလွ်ာက္အသင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးႀကိဳးစားအားထုတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဟက္ခ္ဆာဘာႏိုဗစ္ကိုကေျပာခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ 

 

 

Related News