ေဟာင္ေကာင္ေလဆိပ္ကို ဆႏၵျပသူေတြက ၀င္ေႏွာင့္ယွက္ခဲ့လို႔ ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ေတြအားလံုးကိုဖ်က္သိမ္းထားတယ္လို႔ တနလၤာေန႔မွာ ေလဆိပ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္မွာ တနလၤာေန႔ကဆႏၵျပမႈျဖစ္ပြားခဲ့လို႔ ေဟာင္ေကာင္အထူးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတစ္ ခုလံုးရဲ႕ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ အားလံုးကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရတယ္လို႔ ေဒသေလဆိပ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ကေျပာပါတယ္။ ေလယာဥ္တက္ဖို႔ စာရင္းသြင္းတဲ့၀န္ေဆာင္မႈအားလံုးကိုလည္းရပ္ဆိုင္းထား တယ္လို႔ ေဟာင္ေကာင္ေလဆိပ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔က တနလၤာေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ၿပီး ထြက္ခြာေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ေတြမွာ ေလယာဥ္တက္ဖို႔စာ ရင္းသြင္းထားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးဆံုးထားသူေတြနဲ႔ ဆိုက္ ေရာက္ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ေတြကိုေတာ့ အခုရပ္ဆိုင္းမႈကေန ေဟာင္ေကာင္ကဖယ္ထုတ္ထားတာပါ။ ေလဆိပ္မွာ အေရးေပၚစီမံ ခန္႔ခြဲေရးစင္တာကိုစတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ေလယာဥ္ေတြျပန္ေျပးဆြဲႏိုင္ေအာင္ ေလယာဥ္ကုမၸဏီေတြနဲ႔ဆက္သြယ္ေနတယ္လို႔ ေလဆိပ္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။

ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈနဲ႔ ေလယာဥ္ရပ္နားတဲ့ေနရာေတြျပည့္ေနလို႔ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ ေလဆိပ္ကိုမလာဖို႔လည္းအႀကံဳျပဳထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ေလဆိပ္ကိုေျပးဆြဲေပးေနတဲ့ ဘတ္စ္ကား၀န္ေဆာင္မႈ(၄)ခုကိုလည္း လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းခဲ့ၿပီး တစ္ခုကိုေတာ့ပိတ္ထားခဲ့တယ္လို႔ ေဒသသယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။ ေဟာင္ ေကာင္မွာမၾကာေသးခင္ကျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္ဆႏၵျပမႈေတြေၾကာင့္ ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈသိသိသာသာက် ဆင္းခဲ့ၿပီး ခရီး သည္နဲ႔ ကုန္စည္တင္ပို႔မႈေတြလည္းက်ဆင္းခဲ့တယ္လို႔ ေဟာင္ေကာင္အရပ္သားေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈဆိုင္ရာသမဂၢအဖြဲ႔(၇)ဖြဲ႔က ေျပာခဲ့ၿပီး သမဂၢ ၀င္ေတြနဲ႔ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ တရားမ၀င္လႈပ္႐ွားမႈေတြမွာမပါ၀င္ဖို႔လည္းေျပာထားပါတယ္။

 

 

Related News