ပါလက္စတိုင္း-အစၥေရးအေရးေျဖ႐ွင္းဖို႔ ႏွစ္ဖက္လက္ခံတဲ့အေျဖရဖို႔လိုတယ္လို႔ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္ေထာ္ေညာ္ ဂူ တားစ္က ဇြန္(၂၅)ရက္မွာေျပာပါတယ္။ ပါလက္စတိုင္းဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာကုလသမဂၢကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ ေရးေအဂ်င္စီ(UNRWA)ရဲ႕(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ကတိျပဳမ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းဖြင့္ပြဲမွာ ေျပာတာပါ။ (UNRWA)ကပါလက္စတုိင္းဒုကၡ သည္ေတြအတြက္ တရားမွ်တၿပီး ခိုင္မာတဲ့ေျဖ႐ွင္းခ်က္ကိုေတြ႔တဲ့အထိ ကူညီဖို႔ဆိုတဲ့လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ယံုၾကည္ခ်က္႐ွိ႐ွိနဲ႔ထိထိ ေရာက္ေရာက္ျဖည့္ဆည္းခဲ့တယ္လို႔ ဂူတားစ္ကေျပာပါတယ္။ ပါလက္စတိုင္းနဲ႔အစၥေရးေတြေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ အတြက္ ႏိုင္ငံေရးေျဖ႐ွင္းခ်က္မရခဲ့ရင္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္စလံုးၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔လံုၿခံဳမႈ႐ွိ႐ွိေနၾကဖို႔ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ဆက္လုပ္မယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈေတြက အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာနားလည္သင့္တယ္လို႔ ထပ္ေလာင္းေျပာခ်င္တယ္လို႔ ဂူ တားစ္ကေျပာပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္လက္ခံမယ့္ေျဖ႐ွင္းခ်က္ဆိုတာက ႏွစ္ဖက္ပဋိပကၡေျဖ႐ွင္းႏိုင္ဖို႔ ေဂ်႐ုစလင္ၿမိဳ႕အေ႐ွ႕ပိုင္းကို ပါ လက္စတိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ (၁၉၆၇)ခုႏွစ္နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္ကို အေျခခံတဲ့ခ်ည္းကပ္မႈျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News