တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕သမၼတလည္းျဖစ္၊ ဗဟိုစစ္ေရးေကာ္မ႐ွင္ဥကၠ႒လည္းျဖစ္တဲ့ ႐ွီက်င့္ပင္ကအဂၤါေန႔ေန႔လည္ပိုင္းမွာဖ်က္သေဘၤာ ႐ွီနင္းေပၚကိုတက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေ႐ွ႕ပိုင္း၊ ႐ွန္ေဒါင္ျပည္နယ္၊ ကြင္းေဒါင္ၿမိဳ႕မွာက်င္းပေနတဲ့ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(PLA)ေရတပ္ရဲ႕ႏွစ္(၇၀)ျပည့္အခမ္းအနားမွာဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႔ကိုစစ္ေဆးၾကည့္႐ွဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ႐ွီနင္းသေဘၤာေပၚတက္ခဲ့တာပါ။ အခမ္းအနားမွာတ႐ုတ္ေရတပ္ယာဥ္ေတြ၊ ေလယာဥ္တပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ပါ၀င္တဲ့ႏုိင္ငံျခားေရယာဥ္တပ္ဖြဲ႔ ေတြရဲ႕စစ္ခ်ီတက္သ႐ုပ္ျပမႈေတြပါ၀င္ပါတယ္။ (၄)ရက္ၾကာမယ့္အဲဒီစစ္ခ်ီတက္သ႐ုပ္ျပမႈေတြမွာအဆင့္ျမင့္ေဆြးေႏြးမႈေတြ၊ ယဥ္ ေက်းမႈနဲ႔အားကစားၿပိဳင္ပြဲေတြလည္း ပါ၀င္မွာပါ။ အဲဒီစစ္ေရးခ်ီတက္သ႐ုပ္ျပမႈေတြမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)ရဲ႕ဆင္ျဖဴ႐ွင္စစ္ သေဘၤာလည္းပါ၀င္ပါတယ္။ ဆင္ျဖဴ႐ွင္ကိုဦးေဆာင္ခဲ့တာကဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ဇြဲ၀င္းျမင့္ျဖစ္ၿပီးအမ်ိဳးသမီးအရာ႐ွိ(၁၀)ေယာက္အပါအ ၀င္ အရာ႐ွိ(၄၂)ေယာက္၊ စစ္သည္(၁၃၂)ေယာက္၊ စုစုေပါင္း(၁၇၄)ေယာက္ပါ၀င္တယ္လို႔ တပ္မေတာ္(ေရ)ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရပါတယ္။

 

 

Related News