လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေဆးလိပ္ေသာက္ၿပီးရင္ အဲဒီေဆးလိပ္ရဲ႕(၃)ပံု(၂)ပံုကိုစြန္႔ပစ္ေလ့႐ွိၾကၿပီး ေဆးလိပ္ရဲ႕အစီခံေတြဟာ ဘတ္ တီးရီးယားပိုးေတြနဲ႔မပ်က္စီးႏုိင္တာေၾကာင့္ အလြယ္တကူစုပံုလာသလို တစ္ကမာၻလံုးညစ္ညမ္းမႈရဲ႕ အဓိကအရင္းအျမစ္ျဖစ္လာ တယ္လို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္ကေျပာပါတယ္။ စီးကရက္အစီခံေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ညစ္ညမ္းမႈေတြက တစ္ကမာၻလံုးမွာျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္လာၿပီလို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာကမာၻ႔က်န္းမာ ေရးအဖြဲ႔(W.H.O) ကိုယ္စားလွယ္ကေျပာပါတယ္။ သမုဒၵရာထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔က (၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာ ကမ္း႐ိုးတန္း႐ွင္းလင္းေရးလုပ္ တုန္းက  အမ်ားဆံုး႐ွိေနတဲ့စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြအျဖစ္ စီးကရက္အစီခံေတြမွတ္တမ္း၀င္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံ(၁၀၀)ေက်ာ္မွာ စီးကရက္အစီခံ (၂)သန္းေက်ာ္စုေဆာင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေဆးလိပ္ေသာက္လို႔ က်န္းမာေရးထိခိုက္ႏုိင္တယ္ဆိုတာလူေတြသိေပမဲ့ ေနရာတိုင္းမွာ ေတြ႔ေနရတဲ့ေဆးလိပ္အစီခံေတြက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ဘယ္လိုထိခိုက္ေစႏုိင္တယ္ဆိုတာ မသိၾကဘူးလို႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ပိုင္CCTV႐ုပ္သံက ေမးျမန္းခဲ့တဲ့အရပ္သားတခ်ိဳ႕ကေျပာပါတယ္။ စီးကရက္တစ္လိပ္ရဲ႕(၃)ပံု(၂)ပံုေလာက္နီးနီးကို ေသာက္ၿပီးရင္ လႊင့္ပစ္ေလ့႐ွိၾကေပမဲ့ အစီခံေတြက သဘာ၀အတိုင္းမပ်က္စီးႏုိင္လို႔ အစီခံေတြစုပံုလာၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မသန္႔႐ွင္း ေတာ့တဲ့ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္လာတယ္လို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာWHOကိုယ္စားလွယ္ ေဂၚဒန္ ဂါလီယာကေျပာပါတယ္။ တစ္ေန႔ကို စီး ကရက္အစီခံအခု(၁၀၀၀)ေက်ာ္သိမ္းရေလ့႐ွိတယ္လို႔ ေဘက်င္းၿမိဳ႕က သန္႔႐ွင္းေရးအလုပ္သမား ခ်န္းေ႐ွာင္ေ၀ကေျပာပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေနတာက တ႐ုတ္တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ တစ္ကမာၻလံုးမွာျဖစ္ေနတာလို႔ ဂါလီယာက သတိေပးပါတယ္။

 

 

Related News