ဒီေန႔မွာစတင္မယ့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ရဲ႕ေရတပ္ တည္ေထာင္တာႏွစ္(၇၀)ျပည့္တဲ့အခမ္းအနားမွာ ျမန္မာစစ္သေဘၤာတစ္စင္းလည္းပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။တနလၤာေန႔မွာတ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေ႐ွ႕ပိုင္းကြင္းေဒါင္ၿမိဳ႕ကို ျမန္မာစစ္သေဘၤာတစ္စင္းေရာက္႐ွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီျမန္မာစစ္သေဘၤာဟာဒီေန႔မွာက်င္းပမယ့္ တ႐ုပ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ေရတပ္ရဲ႕ႏွစ္(၇၀)ျပည့္အခမ္းအနားမွာပါ၀င္မယ့္ ႏိုင္ငံ(၁၃)ႏိုင္ငံ က စစ္သေဘၤာ(၁၈)စင္းထဲမွာ (၁)စင္းအပါအ၀င္ပါ။ တနလၤာေန႔မနက္ပိုင္းမွာေရာက္႐ွိမယ္လို႔ခန္႔မွန္းထားတဲ့အခ်ိန္ထက္(၁)နာရီ ထက္ေစာၿပီးကြင္းေဒါင္ကိုေရာက္႐ွိခဲ့တာပါ။

သေဘၤာနဲ႔ပါလာတဲ့ျမန္မာအရာ႐ွိေတြနဲ႔သေဘၤာသားေတြကိုတ႐ုတ္ေရတပ္အရာ႐ွိ ေတြနဲ႔ သေဘၤာသားေတြကႀကိဳဆိုခဲ့ၾကၿပီးကေလးငယ္တခ်ိဳ႕ကလည္း ျမန္မာဘက္ကိုလက္ေဆာင္ေတြေပးခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာစစ္သေဘၤာမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံလုပ္နဲ႔ျပင္သစ္ႏုိင္ငံလုပ္ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရးလက္နက္ေတြတပ္ဆင္ထားၿပီး တန္ခ်ိန္(၃၀၀၀) တင္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့အျပင္ တစ္နာရီအျမန္ဆံုးေရမိုင္(၂၅)မိုင္သြားႏုိင္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ေရတပ္ရဲ႕ႏွစ္(၇၀)ျပည့္အခမ္းအနားက ပါ၀င္ တဲ့ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ေရတပ္ေတြၾကားအဆက္အသြယ္လုပ္ႏုိင္တဲ့လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးၿပီးယံုၾကည္မႈပို႐ွိေစဖို႔၊ ပိုေကာင္းတဲ့လက္ေတြ႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြလုပ္ႏုိင္ဖို႔နဲ႔ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုစိန္ေခၚေနတာေတြကိုပူးေပါင္းရင္ဆိုင္ႏုိင္မယ့္ သေဘာတူညီခ်က္ရေစဖို႔ ရည္႐ြယ္တာပါ။

 

 

Related News