(၂၀၁၈)ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွာက်င္းပခဲ့တဲ့ ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံရဲ႕သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ေထာက္ခံမဲ(၇)သန္းနဲ႔ အ တိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ဖီလစ္ ႐ွီစီကီဒီ အႏိုင္ရခဲ့တယ္လို႔ ကြန္ဂိုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ကေျပာပါတယ္။ ႐ွီစကီဒီနဲ႔ ေနာက္မွာ ေထာက္ခံမဲ(၆.၄)သန္းရထားတဲ့ ေနာက္ထပ္အတိုက္အခံကိုယ္စားလွယ္ မာတင္ ဖာယူလူ၊ ေထာက္ခံမဲ (၄.၄)သန္းနဲ႔ အာဏာရ ညြန္႔ေပါင္းပါတီက အီမန္ႏ်ဴရယ္ ႐ွဒရီတို႔႐ွိေနပါတယ္။ ကြန္ဂိုႏုိင္ငံရဲ႕ လက္႐ွိသမၼတ ဂ်ိဳးဆက္ ကာဘီလာဟာ ကြန္ဂိုႏုိင္ငံကို (၁၈)ႏွစ္ေလာက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သမၼတအျဖစ္က ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေတြကို ဇန္န၀ါရီလ(၆)ရက္မွာ ေၾကညာဖို႔ အေစာပိုင္းမွာခန္႔မွန္းခဲ့ၾကေပမဲ့ ဇန္န၀ါရီလ(၁၀)ရက္ဒီေန႔မွာ မဲရလဒ္ေတြကို ကြန္ဂိုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ကေၾက ညာခဲ့တာပါ။ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံထဲက မဲေပးခြင့္႐ွိသူေတြထဲက (၄၈)ရာခိုင္ႏႈန္းမဲလာေပးၿပီး မဲ(၃၈.၅)ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႐ွီစကီဒီ ရထားတယ္ လို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ ဥကၠဌကေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News