ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းေတြနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ျဖစ္လာေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး တင္းၾကပ္မႈေတြကို ေျဖေလ်ာ့ေပးေရးတို႔အတြက္ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထရီစာ ေမကတိုက္တြန္းခဲ့တယ္လို႔ ၿဗိတိန္ဘက္က သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ဇြန္လ(၂၁)ရက္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေမနဲ႔ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ပရာ႐ြတ္ ခ်န္အိုခ်ာတို႔ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္လန္ဒန္ မွာေတြ႔ဆံုခ်ိန္မွာ ေျပာခဲ့တာပါ။ 

ေခါင္းေဆာင္(၂)ဦးေတြ႔ဆံုခ်ိန္မွာေဆြးေႏြးခဲ့တာက လာမယ့္ထိုင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ မႈေတြအပါအ၀င္ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ႏိုင္ငံေရးတိုးတက္မႈေတြကို ဦးတည္ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ ထိုင္းအစိုးရဘက္ကေျပာပါတယ္။ လာမယ့္ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္အေစာပိုင္းမွာ က်င္းပမယ့္ထိုင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနတယ္လို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ပရာ႐ြတ္ကေျပာပါ တယ္။ အခုခရီးစဥ္မွာ ၿဗိတိန္နဲ႔ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ၾကား စီးပြားေရးအရဆက္ဆံမႈေတြပိုးတိုးသြားဖို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္လို႔ ပရာ႐ြတ္ ကေျပာခဲ့ပါတယ္။

အစြန္းေရာက္ေတြနဲ႔ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးကိစၥရပ္ေတြလို ႏို္င္ငံတကာလံုၿခံဳေရးကိုထိခိုက္ေစတဲ့စိန္ေခၚမႈေတြကို ပူးေပါင္းေျဖ႐ွင္းသြားဖို႔လည္း ေခါင္းေဆာင္(၂)ဦးကသေဘာတူခဲ့ပါတယ္။ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြကို ေဆြးေႏြးဖို႔ ေခါင္းေဆာင္(၂)ဦးရဲ႕ေဆြးေႏြးမႈထဲ (၂)ႏုိင္ငံကစီးပြားေရး၀န္ႀကီးေတြလည္းပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္(၂)ဦးေတြ႔ဆံုေနခ်ိန္မွာ ပရာ႐ြတ္ကို ေထာက္ခံသူေတြေရာ၊ ဆန္႔က်င္သူေတြေရာက ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုး႐ွိတဲ့ေဒါင္းနင္းလမ္းမွာ စုေ၀းခဲ့ၾကပါတယ္။ 

 

 

 

 

Related News