ထိုင္းႏိုင္ငံကေနထြက္ေျပးခဲ့တဲ့၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္႐ွင္နာ၀ပ္ထရာကို ႏိုင္ငံကူးလက္ မွတ္ျပန္ထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္းကို ထိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတရား႐ံုးက ေထာင္ဒဏ္(၂)ႏွစ္ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္းစူရာေပါင္တိုဗီခ်ာခ်ီကူ(လ္)ဟာ (၂၀၁၁)ခုႏွစ္ကထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္ေနတဲ့ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဟာင္းသက္ဆင္ ႐ွင္နာ၀ပ္ထရာကို ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ေထာင္ဒဏ္(၂)ႏွစ္က်ခံခဲ့ရပါတယ္။ စူရာေပါင္က ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးစည္းမ်ဥ္းေတြကိုခ်ိဳးေဖာက္တယ္လို႔ ထိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတရား႐ံုးကေျပာ ပါတယ္။ သက္ဆင္က ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရၿပီး တျခားရာဇ၀တ္မႈေတြအတြက္သံသယ႐ွိေနေပမဲ့ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္သစ္နဲ႔ တျခားႏိုင္ငံေတြကိုသြားေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

သက္ဆင္ရဲ႕ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္သစ္က ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ တရားေရးစနစ္ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာ ကိုထိခိုက္ေစတယ္လို႔လည္း တရား႐ံုးကေျပာပါတယ္။ သက္ဆင္ထြက္ေျပးၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံျခားမွာေရာက္ေနတဲ့သက္ဆင္ရဲ႕လုပ္ ရပ္ေတြက ႏုိင္ငံကိုထိခိုက္ေစတယ္လို႔ ယူဆခဲ့တဲ့ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း အဘီဆစ္ဗီဂ်ာဂ်ီဗာက သက္ဆင္ရဲ႕ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကို (၂၀၀၈)ခုႏွစ္မွာ ျပန္႐ုတ္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။

သက္ဆင္ကိုေထာက္ခံတဲ့သူျဖစ္ၿပီး ေဆြရိပ္မ်ိဳးရိပ္မကင္းတဲ့ စူရာေပါင္က (၂၀၁၁) ခုႏွစ္မွာ သက္ဆင္ရဲ႕ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကို ျပန္ထုတ္ေပးဖို႔ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနကို ညႊန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စူရာေပါင္ ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္မွာ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ကေန ထုတ္ပယ္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးလုပ္ခြင့္(၅)ႏွစ္ပိတ္ပင္ဖို႔ ထိုင္းအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

 

 

Related News